Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 2. třída > Infolist od 17. do 28. 9. 2018

Infolist od 17. do 28. 9. 2018Informace pro školní rok 2018-19 - 2. ročník:

Informace-zač. roku-2.roč..pdf

Učební osnovy z internetu - 2. roč..pdf

Opět budou vybírány kaštany a žaludy, pomerančová kůra, hliník, papír (vybírat se bude v listopadu a dubnu). Též mohou nosit použité baterie.

Infolist od 17. - 28. 9.:

INFORMACE PRO RODIČE

V týdnu od 17. 9. začínají činnost školní kroužky.

Dva žáci budou pracovat v žákovské samosprávě. Schůzky se budou konat každé úterý od 7:15 h v učebně fyziky.

  1. 9. Medová snídaně - MŠ, 1., 2. a 3. roč.
  2. 9. státní svátek

Žáci budou nosit v čítance předtištěnou záložku, kde bude zaznamenáno, že si pravidelně čtou. Podle odborníků je nutné každý den 20 min číst hlasitým čtením, aby dítě zvládlo techniku čtení. Je též třeba procvičovat porozumění textu – děti by měly obsah přečteného převyprávět (reprodukovat).

CO  NÁS  ČEKÁ - UČIVO

český jazyk

 

Píšeme, čteme, vyprávíme si. Rozeznáváme skupiny di-dy, ti-ty, ni-ny; dě, ně, ně, bě, pě, vě, mě. Umíme napsat všechna písmena.

Básně, pohádky. Čtení s porozuměním. Práce s textem.

Opis, přepis, diktát.

matematika

Sčítání do 20 s přechodem desítky (9+, 8+). Řešení slovních úloh. Geometrické tvary.