Fulltextové vyhledávání

4.5.2020Čj - v českém jazyce je většina slabik tvořena samohláskou a další jednou i více ostatními hláskami, ale existují slova, která ani samohlásku nemají a přesto se dají vyslovit, jsou to slova, která obsahují alespoň písmeno r nebo l: krk, mrk, brk, smrk, cvrnk, blb...

  • a jsou delší slova, která obsahují tu slabiku, kde není ta samohláska, ale je tam to r nebo l : cu-kr, ví-tr. tr-ny, ml-čí, me-tr, ka-pr, sve-tr, Pe-tr, ko-pr, vl-na, sr-na, mr-ká ... a další
  • Sl. str. 76 - u obrázků slova naobloučkujte, slova v barevných sloupečcích naobloučkujte
  •                 - čtěte Rýmy-šprýmy - podtrhněte slova, která mají slabiku bez samohlásky, tedy s r nebo l
  •                 - vyberte vhodná slova u modré šipky a otazníku, barevně vyznačte

( učivo nerozebíráme do hloubky, budeme se mu věnovat i v 2.a 3.třídě, ale aby děti uměly ta slova přečíst, rozdělit je na slabiky a najít tu slabiku, která nemá samohlásku) 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/slabikotvor1.htm

procvičování: stažený soubor.jpg      platí věta.jpg

samostatný úkol: napiš 4 věty se slovy na str. 73 růžový sloupec

M 

str. 8/ 3,4,6

+-20.jpg     obr..jpg

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/slovni-ulohy-do20/su-do-dvaceti1.htm

Psaní -  Pí str. 9