Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 2. 5. DO 13. 5. 2022

INFORMACE NA TÝDNY OD 2. 5. DO 13. 5. 2022Co nás čeká:

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň

Číslice: 0 - 20

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky, psací potřeby (ne roller s gumovatelnou náplní)
  • obsah penálu
  • domácí úkol - ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení, diktát slov, opis, přepis,sčítání a odčítání. Procházet stránky ve SLABIKÁŘI, které jsme dělali ve škole.
  • malé pravítko (15 cm) a číselnou osu (součást učebnice M 4)

 

Český jazyk

ď, ť, ň, dě, tě, ně, di/dy, ti/ty, ni/ny – analýza písmen a jejich pozice ve slově. Správná výslovnost. Čtení s porozuměním. Věta – slovo – slabika. Pohádky, vyprávění, říkadla. Upevňování čtenářských dovedností.

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát slov, slabik. Opis, přepis. Správné držení tužky, sezení.

 

Matematika

Matematika 4. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, o několik více, méně. Slovní úlohy. Geometrické tvary, rýsování – malé pravítko (15 cm) a číselnou osu (součástí učebnice č.4).

Svět kolem nás

Jarní hry.

Místo, kde žijeme.

Naše vlast.