Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 21. 3. DO 1. 4 . 2022

INFORMACE NA TÝDNY OD 21. 3. DO 1. 4 . 2022Březen – měsíc knihy (vyprávění příběhu, společné čtení knihy)

23. 3. recitační soutěž (od 13 hodin ve družině)

1. 4. modrý den

Co nás čeká:

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř

Číslice: 0 - 20

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky, psací potřeby (ne roller s gumovatelnou náplní)
  • obsah penálu
  • ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení, diktát slov, opis, přepis,sčítání a odčítání. Procházet stránky ve SLABIKÁŘI, které jsme dělali ve škole.

 

Český jazyk

Č,č, Ž, ž, Ř, ř – analýza písmen a jejich pozice ve slově. Čtení s porozuměním. Pohádky, vyprávění, říkadla. Recitační soutěž.

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát slabik a slov. Opis, přepis. Správné držení tužky, sezení.

 

Matematika

Matematika 3. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, o několik více, méně. Metr. Slovní úlohy.

Svět kolem nás

Měsíce v roce.

Dny v týdnu.

Hodiny.