Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 22. 11. DO 3. 12. 2021

INFORMACE NA TÝDNY OD 22. 11. DO 3. 12. 202122. 11. testování žáků

24. 11. rodičovská schůzka – konzultace (online Teams) 16:00 - 18:00

 3. 12. bílý den (výuka dle rozvrhu, bílé oblečení)

Co nás čeká: 

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j (jiná ne)

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky
  • obsah penálu
  • domácí úkol v učebnici, sešitě – označený červeným kroužkem + ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení slabik, popř. rozklad a sklad slabik, slov(slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání. Procházet stránky v ŽA, které jsme dělali ve škole.

 

 

Český jazyk

Opakování probraných písmen, hlásky a písmena T, t, J, j, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek, pozice hlásek ve slově. Nácvik čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou. Pohádky, vyprávění, říkadla, bajky.

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Psaní číslic 0 a 7. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Správné držení tužky, sezení.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 7, 8. Porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy.

 

Svět kolem nás

U nás doma, pomáháme, zima.