Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 3. 1. DO 14. 1. 2022

INFORMACE NA TÝDNY OD 3. 1. DO 14. 1. 20223. 1. zpět ve škole (přinést zpět tělocvik)

4. 1., 11. 1. bruslení Soběslav (info „BRUSLENÍ“)

12. 1. individuální třídní schůzky - od 15:00 do 17:00 - 1. třída, Teams (schůzka je určena především pro řešení špatného prospěchu a výchovných problémů žáků)

Po dobu výuky bruslení není tělocvik. Místo hodin tělocviku bude ČJ, M.

7. 1. DEN ŘEMESEL

Co nás čeká: 

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky
  • obsah penálu
  • domácí úkol v učebnici, sešitě – označený červeným kroužkem + ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení slabik, popř. rozklad a sklad slabik, slov(slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání. Procházet stránky ve SLABIKÁŘI, které jsme dělali ve škole.

 

Český jazyk

Opakování probraných písmen, hlásky a písmena Z, z, D, d, rozklad slov na slabiky, nácvik čtení dvouslabičných slov. Verše, rýmy. Vyprávění pohádek. Popis věci. Komunikační pravidla.

 

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Psaní číslice 9. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Správné držení tužky.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 9 (10). Porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy, číselné řady. Opakování.

 

Svět kolem nás

Zimní radovánky.

Zvířátka v zimě.