Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 6. 12. DO 22. 12. 2021

INFORMACE NA TÝDNY OD 6. 12. DO 22. 12. 20216. 12., 13. 12., 20. 12. – testování žáků

6. 12. – 10. 12. – týden slušňáka

22. 12. vánoční program ve třídě – konec vyučování v 11:30 – do školy si děti přinesou pouze svačinu, pastelky, dárek pro kamaráda

23. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny

3. 1. – zpět ve škole

 

Co nás čeká: 

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v (jiná ne)

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky
  • obsah penálu
  • domácí úkol v učebnici, sešitě – označený červeným kroužkem + ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení slabik, popř. rozklad a sklad slabik, slov(slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání. Procházet stránky ve SLABIKÁŘI, které jsme dělali ve škole.

 

Český jazyk

Opakování probraných písmen, hlásky a písmena Y, y, N, n, V, v, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek, pozice hlásek ve slově. Nácvik čtení dvouslabičných slov. Pohádky s vánoční tématikou, vyprávění, říkadla, bajky. Komunikační pravidla.

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Psaní číslice 8. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Správné držení tužky, sezení.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 8, 9. Porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy.

 

Svět kolem nás

Vánoce, zima.

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

První přípravy na Vánoce: Jaké svíčky si pořídit, aby dlouho hořely