Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída > INFORMACE NA TÝDNY OD 7. 3. DO 18. 3 . 2022

INFORMACE NA TÝDNY OD 7. 3. DO 18. 3 . 2022Březen – měsíc knihy (vyprávění příběhu, společné čtení knihy)

Co nás čeká:

Písmenka v deskách: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž

Číslice: 0 - 20

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek ŽK
  • 2x ořezané tužky (č.2) a ořezané pastelky, psací potřeby (ne roller s gumovatelnou náplní)
  • obsah penálu
  • domácí úkol v učebnici, sešitě – označený červeným kroužkem + ÚKOLNÍČEK
  • obsah aktovky
  • každý den je třeba procvičovat čtení, diktát slov, opis, přepis,sčítání a odčítání. Procházet stránky ve SLABIKÁŘI, které jsme dělali ve škole.

 

Český jazyk

Opakování probraných písmen, hlásky a písmena h, b, č – analýza písmen a jejich pozice ve slově. Pohádky, vyprávění, říkadla.

Psaní

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Správné držení tužky, sezení.

 

Matematika

Vytváření pojmu čísel 11–20, sčítání v oboru do 20, orientace na ose, řazení čísel, doplňování čísel, porovnávání (Matematika 3), geometrické tvary, slovní úlohy.

 

Svět kolem nás

Jaro.