1. třída 2018/2019


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

 

INFORMACE NA TÝDNY OD 3. 1. DO 11. 1. 2019

 

3. 1. čtvrtek– zpět ve škole, přinést zpět ručník a tělocvik

8.1. kurz bruslení Soběslav - odjezd v 9h, s sebou do školy pouze pití, svačinu a věci na bruslení, učení ne!, návrat kolem 11:30

9.1. konzultační den - od 15:00 do 16:30, individuální konzultace, v 1. třídě

________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov, diktát písmen a slabik, sčítání a odčítání.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Písmena V, Z. Nácvik čtení dvouslabičných slov typu motýl. Verše, rýmy. Vyprávění pohádek. Popis věci. Komunikační pravidla.

Psaní písmen a slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Číslice 9.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy, číselné řady.

Opakování

 

Svět kolem nás

Zvířátka v zimě

Opakování - v zimě

 

Výchovné předměty:

A – zima

Sh - zimní písničky, hudební nástroje - poznávání, hra


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 21. 12. 2018 12:36

INFORMACE NA TÝDNY OD 10. 12. DO 21. 12. 2018

13.12. – Vánoční jarmark – 13 – 15 h

21.12. – vánoční program – konec vyučování v 11.30 – do školy si děti přinesou pouze svačinu, popř. cukroví na ochutnání, dárek pro kamaráda (max do 50 Kč)

22. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. 1. čtvrtek– zpět ve škole

8.1. kurz bruslení Soběslav

________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov, diktát písmen a slabik, sčítání a odčítání.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Písmena N, V, Z. Nácvik čtení dvouslabičných slov typu motýl. Básně a pohádky s vánoční tématikou, koledy. Komunikační pravidla.

Psaní písmen a slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Číslice 8.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 9, porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy.

Číslo 10, sčítání a odčítání do 10.

 

Svět kolem nás

Blíží se Vánoce. U babičky a dědečka. Vánoce jsou tu.

 

Výchovné předměty:

A – příprava na jarmark, vánoční ozdoby

Sh - koledy


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 6. 12. 2018 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář