Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída

1. třída


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

 

INFORMACE NA TÝDNY OD 25. 2. DO 15. 3. 2019

4. – 8.3. jarní prázdniny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis .

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b

Číslice: 0 - 20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nás čeká: 

Český jazyk:

H, h, B, b – analýza písmen a jejich pozice ve slově.  Pohádky, vyprávění, básničky s jarní tématikou.

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 3. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, o několik více, méně. Slovní úlohy. Délka - metr.

 

Svět kolem nás:

Dny v týdnu. Ája se učí poznávat hodiny. Kolik je hodin?

 

 Výchovné předměty:

A – karneval, jaro


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 21. 2. 2019 14:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 11. 2. DO 22. 2. 2019

13. 2. - soutěž v praktické první pomoci, požární ochraně - žáci budou rozděleni do skupinek a budou zkoušeni zdravotníky a hasiči ve znalostech a dovednostech - prosím o součinnost rodičů při přípravě

4. – 8.3. jarní prázdniny

!Na 20.2. přinést tupou jehlu a bavlnku – někteří mají již u mě schované

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis .

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c

Číslice: 0 - 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Ou,Au,C – analýza písmen a jejich pozice ve slově.  Pohádky, vyprávění, básničky s jarní tématikou.

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 3. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, o několik více, méně. Slovní úlohy.

 

Svět kolem nás

Praktická 1. pomoc, požární ochrana, osobní bezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí.

Výživa lidského těla. Ája je nemocná. Opakování - člověk a jeho zdraví.

http://jezkovyvoci.info/6-10let - poučení pro rodiče, jak předcházet nejrůznějším úrazům

   Požární ochrana- poučení.pdf        zdroj: www.zachranny-kruh.cz   

 

Výchovné předměty:

A – vyšívání, karneval


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 7. 2. 2019 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář