Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída

1. třída


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

 

INFORMACE NA TÝDNY OD 29. 4. DO 10. 5. 2019

1.5. Státní svátek

8.5. Státní svátek

17.5. Den Země - s sebou do školy pouze svačinu, pití, penál

24.5. Policie ČR - naučný pořad

_____________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, ě, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň, 

Číslice: 0 - 20

Na matematiku mít v tašce malé pravítko (15 cm) a číselnou osu (je součástí učebnice 4).

 

_____________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Dě, tě, ně, dy/di, ty/ti, ny/ni - pozice písmen ve slově, správná výslovnost, čtení s porozuměním. Věta - slovo -slabika - hláska/písmeno. Popis.

Psaní dalších písmen, slabik, slov. Diktát vět, opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 4. Sčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, geometrické tvary, rýsování. O několik více, o několik méně.

 

Svět kolem nás:

Stromy a keře na jaře. Jaro na statku. Jarní hry dětí v přírodě.

  

Výchovné předměty:

Sh - jarní písně, písně o zvířatech, nota, poslech hudby


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 25. 4. 2019 13:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 15. 4. DO 26. 4. 2019

16.4. dopravní den (s sebou pouze penál, svačinu, pití) + helmu

16.4. rodičovská schůzka od 15 h

16.4. Velikonoční tvoření ve školní jídelně od 14:30

16. a 17. 4. sběr papíru ve vestibulu školy

18.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Velká pátek

22.4. Velikonoční pondělí

_____________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis .

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň

Číslice: 0 - 20

Na 17.4. přinést 1 vyfouknuté vajíčko

Na 24.4. přinést zbytky různých látek (dohromady max. velikost A4)!

_____________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

G,ď,ť,ň,dě,tě,ně - analýza písmen a jejich pozice ve slově, vyprávění, upevňování čtenářských dovedností, správná výslovnost.

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát, opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 4.  Sčítání  s přechodem desítky, slovní úlohy, geometrické tvary.

 

Svět kolem nás:

Dopravní den (soutěž - dopravní pravidla pro chodce, začínajícího cyklistu, spolucestujícího v autě, dopravní značky, povinné vybavení kola).

Místo, kde žijeme. 

příklad dopravního testu.pdf     

povinná výbava jízdního kola.pdf

 

Výchovné předměty:

A  -  Velikonoce (vajíčko), čarodějnice (kousky látek)


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 11. 4. 2019 13:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 1. 4. DO 12. 4. 2019

16.4. – Dopravní den ve škole

16.4. – Třídní schůzky – 1. třída od 15.00

16.4. - Velikonoční tvoření - od 14:30 ve školní jídelně

16. a 17.4. – sběr papíru (od 7 do 8 hodin ve vestibulu školy)

18.4. - Velikonoční prázdniny

19.4. - Velký pátek

22.4. - Velikonoční pondělí

________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f

Číslice: 0 - 20

Na 3.4.2019 donést bílou vlnu a květináč (max. průměr 10 cm!!) + mističku pod něj + hlínu v pytlíčku

________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

CH, F - analýza písmen a jejich pozice ve slově, vyprávění, básničky s jarní a velikonoční tématikou. Slabikotvorné r, l.

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. (Písanka 4)

 

Matematika:

Matematika 3. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, o několik více, méně. opakování, slovní úlohy. Matematika 4. Sčítání  s přechodem desítky.

 

Svět kolem nás:

Místo, kde žijeme. Příprava na dopravní soutěž.

Možno procvičit na webech:

http://www.skodahrou.cz/http://www.ibesip.cz/www.zachranny-kruh.cz, www.bezpecnecesty.cz

 např.    https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/na-chodniku

 Žáci dostali dopravní značky (výběr) a pracovní list, který si společně vyplníme - nosit do školy.

 

Výchovné předměty:

A – Velikonoce, jaro

Sh - jarní písně, tanec


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 28. 3. 2019 13:50
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář