Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 2. třída > Infolist od 13. 5. do 24. 5. 2019 a jiné informace

Infolist od 13. 5. do 24. 5. 2019 a jiné informaceInformace pro školní rok 2018-19 - 2. ročník:

Informace pro školní rok - 2.roč..pdf

Učební osnovy z internetu - 2. roč..pdf

Školní řád-výňatky.pdf

Celé znění školního řádu včetně sankčního řádu a klasifikačního řádu je na stránkách školy. 

Pravidla pro hodnocení žáků (kráceno).pdf

Co je to dyslexie.pdf

Jak zkvalitnit domácí přípravu do školy.pdf

 

Asi třetina až pětina žáků ve třídě má dyslektické obtíže. Vzhledem k tomu, že jim některé maminky věnují náležitou péči (časté čtení s dohledem, pomoc s psaním úkolů, používání dalších učebních materiálů), tyto děti zvládají požadavky školního vzdělávacího programu bez problémů.

Vyprávění dívky z Vietnamu.pdf - vyprávění dívky Huong Lam Thi Que z publikace "Jaká je u mě škola?" (META,o.p.s.)

Stále je vybírána pomerančová kůra, hliník, PET víčka. Též mohou nosit použité baterie. 

 

Infolist od  13. 5. - 24. 5. 2019:

INFORMACE PRO RODIČE

V pátek 17. dubna se uskuteční celoškolní projekt Den Země - žáci 1. - 8. ročníku budou rozděleny do smíšených skupin a budou soutěžit - vzít si do školy pouze penál, pití, svačinu.

Ve středu 22. 5. se koná školní kolo atletické olympiády 1. stupně ZŠ - sportovní oblečení a obuv, svačinu a pití.

Ve středu 22. 5. se uskuteční akce Hry v přírodě (vrámci minimálního preventivního programu) - od 15 do 16:30 h - jen pro přihlášené - žáci budou ve skupinkách plnit úkoly v okolí školy a Zámeckého rybníku (pouze pro samostatné a ukázněné žáky).

V pátek 24. 5. se uskuteční naučný pořad Policie ČR na téma Základy bezpečného chování.

V pondělí 3. 6. pojedeme do Tábora na divadelní představení "Pipi Dlouhá punčocha" - návrat asi ve 12:30 h.

Exkurze (školní výlet) se koná 11. 6. - Panský dvůr Telč - 1. -  4. třída.

Každý den procvičovat násobilku 2, 3, 4, popř. jiné pamětné učivo. Adresy internetových online cvičení z matematiky a českého jazyka mají v Notýsku.

 

CO  NÁS  ČEKÁ - UČIVO

Český jazyk

Souhlásky na konci slov p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, ch/h. Vypravování.

Báseň, pohádka, příběh. Poslech, čtení, přednes (výrazné čtení), práce s textem. 

Opis, přepis slov, vět. Diktát vět.

Matematika

Násobení a dělení 3, 4, 5. Komutativnost násobení. Slovní úlohy.                                               . 

Bod, přímka, úsečka. Rýsování a měření úseček s přesností na cm a mm.  


 Ateliér - ukázky prací:                                                                   

 22.4. 3.JPG  9.4.  zajíci.JPG  16. 4. velikonoční přání.jpg

23.4.domácí zvířata  7.5.1.modelování postav 2.modelování postav

14.5.tulipán a narcis z papíru

 

17. 4. se uskutečnil dopravní den. Děti kromě písemných testů závodily v jízdě na rychlost, jízdě podle dopravních značek a potom v slalomu. Nakonec si v učebně zkoušely chůzi na přechodu, přecházení podle semaforu, chůzi s brýlemi (které měly simulovat chůzi pod vlivem alkoholu) a jiné aktivity.

1 jízda na rychlost.JPG 2 jízda na rychlost.JPG 3 jízda na rychlost.JPG 4 jízda podle značek.JPG  6 slalom na rychlost.JPG 7 slalom na rychlost.JPG 8 chůze po přechodu.JPG 9 chůze po přechodu.JPG 10 chůze s brýlemi.JPG 11 chůze s brýlemi.JPG 12 stolní dopravní hřiště.JPG 13 elektronická hra.JPG