Fulltextové vyhledávání

16. 3. - úkoly na 17.3.Český jazyk

učebnice str. 103/9 - ústně

103/10 a) pročíst, odůvodnit pravopis, b) sešit

žlutá VS str. 45,46/1,2

 Nezapomeňte si vše odůvodňovat: Je to slovo vyjmenované nebo příbuzné.... napíšeme y, není to slovo vyjmenované ani příbuzné.... napíšeme i. 

 

Čítanka str. 65 

 

Matematika

104/12 - ústně

105/21 - sešit

105/25 - sešit

 

Opakujte sčítání a odčítání do tisíce, písemné sčítání, odčítání i násobení. Apeluji na násobení a dělení. 

 Anglický jazyk

dokončit cvičení v pracovním sešitě str. 41/7, přečíst si komiks na straně 41 a pokusit se o jeho překlad (nápověda ke komiksu: Quick- rychle, put on - obléknout, Hey - hej,give - dej,  stupid - hloupá, mask - maska, wait - počkat, let´s find - pojďme najít). Přečíst si všechny komiksy od začátku roku.