Fulltextové vyhledávání

Čtvrtek 14. 5.Český jazyk

Dnes si připomeneme větné členy a základní skladební dvojici. Pusť si video, kde ti vysvětlím, jak poznat základní skladební dvojici a ostatní větné členy. Uvidíš i několik příkladů, podle kterých pak můžeš splnit dnešní úkoly.

https://youtu.be/ocx3fCs9lL4

159/2 Věty opiš pod sebe s dostatečným rozestupy a urči ve větách skladební dvojice (jako na videu).

159/3 Udělej totéž jako v předchozím úkolu.

Řešení: čj_1405.pdf

Matematika - prosím poslat (kromě 125/6)

125/5 Doplň tabulku. Do prvního řádku napíšeš počet hrnečků a do druhého řádku vypočítáš jejich cenu, když víš, že 1 hrneček stojí 72 Kč. Odpověz i na modré otázky.

125/6 Podívej se pořádně na graf na obrázku. Na spodní lince vidíš počet jogurtů, na lince vlevo jejich cenu. Všimni si, že čím více jogurtů si Kája koupila, tím více zaplatila (tmavě růžové čáry).
a)  V grafu hledej tyto údaje: Kolik Kája zaplatila za 3, 5, 6, 9, 10, 12 a 15 jogurtů? - ústně
b) Kolik koupíš za 14, 28, 56, 77, 98 Kč? - ústně

Ústně doplň červené věty.

125/7 - počítej písemně (sčítání, odčítání a násobení pod sebe)

126/1 - Vypočítej slovní úlohu, použij oba výpočty! Který výpočet je pro tebe lepší? 

126/2 vysvětli, co znamenají všechny výpočty

Angličtina

Budeme opakovat, co jsme se naučili v předchozích třech lekcích.

Pracovní sešit 46/1 - Rozděl slova podle témat School (předměty ve škole), TV (programy), Hobbies (koníčky)

Učebnice str. 46/1 - Nakresli si tabulku podle učebnice. Uslyšíš nahrávku a musíš doplnit u jednotlivých dětí (Mary, Gordon a Anne) jejich oblíbený předmět (favourite lesson), den, kdy ten předmět ve škole mají (day) a čas, kdy předmět začíná (time). Vybírat můžeš z oválů na černé tabuli. Nahrávku si můžeš stopovat a pouštět několikrát!

https://youtu.be/2Nvi643PUsg

Řešení poslech: aj_1405.pdf

Řešení pracovní sešit: AJ_pracovnisešit_1405.docx

 

 Řešení úkolu od Kuby Čekala:

hlavolam_řešení.jpg