Fulltextové vyhledávání

Čtvrtek 23. 4.Geometrie - prosím poslat (stačí jeden rys)

Rýsujeme obdélník a čtverec. Proto budeme potřebovat tužku (č. 2 nebo 3) nebo mikrotužku, trojúhelník s ryskou, kružítko. Učebnice str. 93.

Zopakujeme si:

Sousední strany v obdélníku a čtverci jsou navzájem kolmé, svírají pravý úhel. 

Všechny strany čtverce jsou stejně dlouhé.

Protilehlé strany v obdélníku jsou stejně dlouhé.

Body označujeme velkými písmeny (např. A, B).

Přímku označujeme malým písmenem (např. p).

Úkol: 93/1 Narýsuj obdélník podle zadání. Nejdříve si obdélník od ruky načrtni. Pak postupuj podle návodu. Nakonec proveď kontrolu rysu. Jak na to najdeš v růžovém obdélníku.

Pokud nevíš jak na to, podívej se na video. Pozor! obdélník na videu má jiný rozměr.

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

93/2 Narýsuj čtverec. Postupuj podobně jako u obdélníku. Nezapomeň, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé.

Pokud nevíš jak na to, podívej se na video. Pozor čtverec na videu má jiný rozměr.

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/

93/3 Udělej si náčrt a rýsuj podle instrukcí.

Angličtina

Zopakuj si digitální čas, názvy televizních pořadů a hledání v televizním programu (pořady, kanály, čas). V pátek si dáme malý test z lekce 8. Nebude na známky!

Český jazyk - prosím poslat

Dnes je pracovní list a vysvětlením použití slova SE (může fungovat zájmeno nebo předložka) a budoucího času. Pracovní list má sice dvě strany, ale budeš jen doplňovat nebo podtrhávat. Kdo si nechce list tisknout, napíše jen odpovědi, zadání neopisuje!

Pracovní list.docx