Fulltextové vyhledávání

Středa 22. 4.Matematika - prosím poslat

Od čtvrtka bude geometrie.

113/14 - Můžeš vypočítat dvěma způsoby. Oba si prohlédni v modrém a oranžovém rámečku a vyber si ten, který je pro tebe výhodnější.

Přečti si růžovou poučku.

113/15 Zde jsou tři příklady. V každém sloupečku je jeden příklad, který lze vypočítat dvěma způsoby. Vyber si ten výhodnější a vypočítej.

113/16

113/17

113/18

113/19 pouze tři sloupečky

Angličtina

Dnes si poslechneme a přečteme další díl komiksu The Dragon Crown. Otevři si učebnici na straně 37 a připomeň si, co se stalo v minulém díle: Penny a Alex byli v muzeu a obdivovali modrý diamant. Všimli si Jan a Stana (zlodějů), jak si diamant fotí.

Teď si otevři učebnici na str. 41 a prohlédni si obrázky. Pusť si nahrávku.

 https://youtu.be/0R_Og5H0GqM

Nápověda:

Obrázek 1: into that old building - do tamté staré budovy

Obrázek 2: What´s he looking at? - Na co se dívá?

Obrázek 3: I want it!  - Já to chci!

Obrázek 4: When does the museum close? - V kolik hodin zavírá muzeum?

Obrázek 5: Please don´t sneeze - Prosím nekýchej.

Obrázek 8: What now?- Co teď?, What can we do? - Co můžeme udělat? I ´ve got an idea! - Mám nápad!

 

Poslechni si nahrávku a opakuj věty. Jsou tam dostatečné pauzy.

https://youtu.be/HFnK42qv6MA

 

Český jazyk

143/12

a) Přečti si příběh. Potom doplňuj vynechaná písmena a pravopis odůvodni.- ústně

b) Přečti příběh znovu, ale rovnou v minulém čase. Například: Jedno dne pozvala liška čápa na hostinu. - ústně

c) Které přísloví vystihuje poučení z bajky? (přísloví jsou napsaná na str. 144 nahoře)

 

Zopakujeme si tvary slovesa BÝT a minulý čas. Pokud nechceš poslouchat výklad na videu, podívej se na stranu 143, je tam totéž.

Poznámka: na videu je překlep ve slově zakončený/zakončená

https://youtu.be/QplnUa6SJaY

 

Teď jsi připravená/připravený na cvičení 144/13. Cvičení buď opiš nebo doplň JSEM, SEM, JSI, SI do připraveného textu zde:

144:13slovesne tvary doplnění.docx 

 

144/14 Cvičení převeď do minulého času. Zde využiješ znalosti o SIS a SES. Cvičení napiš ručně!

Jak na to?

Původní věta: Davide, určitě se rozhodneš správně.

Nová věta: Davide, určitě ses rozhodl správně.