Fulltextové vyhledávání

Středa 6. 5.Milé děti,

pokud máte nějakou hádanku, křížovku, osmisměrku nebo zábavné počítání, pošlete mi je, ať je můžu zveřejnit i pro ostatní děti. Zatím mám jen jeden pěkný matematický příklad od Julči. Můžete se na něj těšit už dnes! Dnes si všechna řešení zkontroluj sám! MM

Matematika

Začneme diktátem. Pusť si můj hlas a zapisuj zlomky, které uslyšíš. 

https://youtu.be/r2w7u_kvVvg

Připomeň si znalosti o zlomcích: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/

119/1 Podle vzoru zapiš zlomkem, jaká část čtverce je vybarvena (barevné políčko pod obrázkem) a napiš zlomkem, jaká část čtverce není vybarvena (bílé políčko pod obrázkem). Čtverce překreslovat nemusíš. Pozor, v mém příkladu chybí zlomková čára, která zde na webu nelze zadat!

Příklad:  V (vybarvené): 1       N (nevybarvené)  3
                                         4                                    4

   
   

119/2 Do sešitu si tužkou překresli čokoládu, která bude mít 10 stejných dílků jako na obrázku. Barevně vyznač část, kterou Jana snědla. Jinou barvou vyznač část, která zůstala. Pomocí zlomku napiš, jaká část zůstala.

119/3 Přečti a znázorni (nakresli) zlomky. Stačí modré zlomky.

Příklad: 1
              2  čteme: jedna polovina

   

119/4 Zlomky pouze zapiš

ŘEŠENÍ: zlomky_řešení_0605.docx

Úkol od Julči: 

unnamed.jpg

Český jazyk

155/1 a) i b) - do jedné tabulky

  osoba číslo infinitiv
jím 1. j. jíst
lezeme 1. mn. lézt

155/2 

a) doplň vynechaná písmena. Opiš jen slova, celé věty nepiš!

Připomeň si pravidla (podrobně v učebnici str. 24, 25):
ob-jezd - píšu JE, protože slovo je příbuzné k JEZDIT 

oběť - píšu Ě, protože je to součátí kořenu slova

rozzářit = roz+zářit (předpona + kořen slova)

b) Který slovesný způsob všechna slovesa vyjadřují?

c) Vypiš slovesa v čase minulém a urči u nich osobu a číslo

  osoba číslo
obědvali jsme 1. mn.
objevil  3. j.

ŘEŠENÍ: ČJ_řešení_0605.docx

 

Angličtina

Zahraj si Bingo! Překresli si tabulku ze str. 43 v učebnici (vpravo dole). Obrázky zjednoduš. Zakroužkuj si 3 obrázky v řadě (v řadě, od shora dolů nebo našikmo).

Přečti si rozhovor vlevo:

chlapec: Do you go fishing in your free time? Rybaříš ve volném čase?

dívka: Yes, I do. (obrázek s rybařením má zakroužkovaný) - škrtne si ho.

chlapec: Do you do shopping? Chodíš nakupovat?

dívka: No, I don´nt. (protože obrázek zakroužkovaný nemá, hra pokračuje)

Hra končí, až tazatel uhodne všechny 3 zakroužkované obrázky.

Poslouchej, odpovídej nahlas. škrtej zakroužkovaná políčka. Zahrát si můžeš i s rodiči a staršími sourozenci.

https://youtu.be/jtZHPBjIS34

Pracovní sešit 43/4 Napiš odpovědi: Yes, I do. No, I don´t. Odpovědi poznáš podle věcí v pokoji.

ŘEŠENÍ: AJ_řešení_0605.docx