Fulltextové vyhledávání

Úterý 24.3.Český jazyk

Zopakuj si, jak poznáš životnost a neživotnost u mužského rodu (řeknu si slovo v 1. a 4. pádě, pokud se tvar nemění = neživotné, pokud se tvar mění = životné).

1.pád stůl                                           1. pád  řidič

4. pád stůl = neživotný                       4. pád řidiče = životný

 

Zopakuj si vzory podstatných jmen rodu mužského 

životné vzory: pán, muž, předseda, soudce

neživotné vzory: hrad, stroj

 

učebnice

str. 120/6 (slova z prvních 2 řádků rozděl ke vzorům)

 

120/7 - piš jen vymyšlená slova, zadání neopisuj, ke každému řádku napiš vzor, podle kterého se slova skloňují

a) např. buben - bubeník - vzor PÁN

b) např. někdo soudí - soudce

c) např. prodává - prodavač

d) např. plaví se po moři - námořník

e) např. co jsme vyrobili - výrobek

f) např. vaří - vařič

 

Matematika

učebnice str. 95/7 - toto odevzdat

Připomeň si jednotky objemu 1 hl (hektolitr) = 100 l

str. 97/2

str. 97/4 s vodou neporovnávej

str. 97/6

str. 97/8 - první 2 příklady

 

Angličtina

Zopakuj si předměty ve škole a čas (můžeš si pustit video z minulého týdne)

učebnice str. 36 

Prohlédni si obrázky Franklinovy základní školy, přečti si věty dole. Poté přiřaď věty k obrázkům. Věty nemusíš přepisovat!

Příklad: 1. a, 2.____, 3.____

Slova, která možná neznáš:

break = přestávka, class = třída, children = děti, lesson = vyučovací hodina, teacher = učitelka

 

Překlad vět - použijte jen pro kontrolu po práci! Děkuji

AJ_2403_překlad.docx