Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 4. třída > INFORMACE NA OBDOBÍ OD 6.6. DO 30.6.

INFORMACE NA OBDOBÍ OD 6.6. DO 30.6.CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

7.6 - výlet za odměnu: JUMP ARÉNA TÁBOR (sraz v 7.30 před školou)

8.6. - den bez aut

9.6. - Školohrátky ( od 15.00)

14.6. - fotografování

16.6. a 17.6. vybírám žákovské knížky

17.6. - den bez tašek

do 17.6 budou probíhat kroužky a doučování

od 20.6. do 27.6. vybírám zkontrolované učebnice

22.6. - výuka naruby (1. a 2. vyučovací hodina)

od 27.6. nebude odpolední vyučování, končíme v 11.30 hod.

do 27.6. přinést peníze na sešity ( 135,- Kč)

27.6. - třídnický den ( úklid, bezpečnost)

28.6. - výměna učebnic

29.6. - cvičení v přírodě

30. 6. - vysvědčení ( děti budou ve škole do 8.45. Prosím, aby si děti do školy přinesly zvonečky)

Učivo:

ČESKÝ JAZYK

 • DĚTI DOSTANOU V PONDĚLÍ 6.6. DOMÁCÍ ÚKOL
 • od úterý 7.6. již budou děti potřebovat čítanky
 • věta jednoduchá a souvětí - opakování a procvičování
 • slovní druhy
 • sloh - zamyšlení nad textem
 • opakování učiva 2. ročníku
 • závěrečná písemná práce (psaní i/í, y/ý; párové souhlásky; doplňování vhodných spojek do souvětí; slova nadřazená, podřazená, hanlivá, lichotivá; vyhledávání chyb v textu)
 • diktát
 • dopis, pohled
 • písanka - opis, přepis: přání k svátku, k narozeninám, adresa, pozdrav z prázdnin, psaní velkých tiskacích písmen

MATEMATIKA

 • opakování násobení - 2,3,4,5,6
 • geometrie - opakování
 • závěrečná písemná práce (násobení, dělení; sčítání, odčítání, počítání se závorkou; porovnávání čísel; slovní úloha, geometrie - přímka, úsečka)

SKN

 • test (léto)
 • opakování léto