Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 4. třída > INFORMACE NA TÝDEN OD 11.4. DO 15.4.

INFORMACE NA TÝDEN OD 11.4. DO 15.4.Co nás čeká:

 • 14.4. - 18.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

UČIVO:

Český jazyk:

 • procvičování: písmeno ě ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; psaní ú,ů; psaní y/ý po tvrdých souhláskách a i/í po měkkých souhláskách, psaní velkých písmen (vlastní jména, jména měst, .......), slabičná a hlásková stavba slova
 • čtvrtletní písemná práce
 • psaní pohlednice (s dětmi doma zopakovat adresu blízkého člověka např. prarodičů, kamaráda)
 • práce s textem
 • písanka - písmeno F; číslice 3,5

Matematika:

 • souhrnné opakování: sčítání a odčítání do 100 s přechodem i bez přechodu desítky; násobení a dělení 2,3,4; slovní úlohy, dopočítávání tabulek
 • geometrie - bod, úsečka, přímka, úsečky dané délky, čtverec, obdélník, trojúhelník (prosím o kontrolu, aby děti měly pomůcky na rýsování - pravítko, ořezaná tužka)

Svět kolem nás:

 • svátky jara - Velikonoce.

Blíží se:

 • 20.4. - rodičovské schůzky
 • 20.4. - naše třída se půjde 2. vyučovací hodinu podívat do ZŠ speciální, kde bude pro děti připraven program (seznámí se blíže s problematikou autismu - se vzdělávacími pomůckami, s metodami práce apod.)
 • 20.4. - vybrané děti se zúčastní Sportovní soutěže v Pacově (podrobnější informace budou předány v tištěné podobě)