Fulltextové vyhledávání

matematikaMatematika úkoly na týden 16. 3. - 20. 3. 2020

Pokyny platné na každý týden: všechna písemná cvičení a úlohy budou žáci psát do školního sešitu, na konci týdne pošlou ofocené na email polkr@centrum.cz, do předmětu označí vždy své jméno. Budu kontrolovat!

Opakování desetinná čísla

Sčítání a odčítání pod sebou - des. čárka musí být vždy pod sebou.

Násobení desetinného čísla - vynásobíme pod sebe, na závěr sčítáme des. místa u obou členů a ve výsledku oddělujeme místa zprava.

Dělení desetinného čísla: pokud je dělěnec (to, čím dělím) desetinné číslo, posouváme u obou čísel des. čárku tak, aby v dělenci bylo číslo celé.

10, 100, 1000 násobím číslo tak, že posouvám des. čárku o příslušný počet míst vpravo.U dělení 10, 100, 1000 posouvám čárku vlevo.

Úkoly:

Růžová sbírka:

83/3, výsledky zaokrouhli na setiny

84/10 celé

88/7

92/5

93/5 celé

+vypracovat do sešitu prac. list 

http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/15/procv_3.2%20desetinn%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf