Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 6. třída > ANGLICKÝ JAZYK, 12. 10. - 18. 10. 2020

ANGLICKÝ JAZYK, 12. 10. - 18. 10. 2020Dobrý den moji šesťáci.

V tomto týdnu společně, na dálku, zopakujeme předložky místa a sloveso HAVE GOT - mít.

 

  1. Pokuste se nejdříve vzpomenout si, jaké anglické předložky místa jste se učili na prvním stupni. Vzpomněli jste si na nějaké? :)

Společně si je zopakujeme.

a) Do sešitu GRAMMAR si prosím přepište:

Prepositions of place - předložky místa

on - na                                    in front of - před                                     among (emang) - mezi více než dvěma

under - pod                             above - nad                                             by (baj) - u

in - v                                        opposite - naproti                                   behind - za

next to - vedle                         between - mezi (dvěma)

 

b) Student´s book, p. 6/1a+b:

 - Prohlédněte si obrázek 1a a utvořte odpovědi na šest otázek v1b (1-6) - WHERE IS / WHERE ARE (Kde je / kde jsou).

příklad: 1. Where are the boxes? - The boxes are in front of the Travel agency. 

useful vocabulary- slovní zásoba: poster - plakát / racquet - raketa / hat - klobouk / clock tower - hodinová věž

 

  • Napište další podobné 3 věty, ve kterých napíšete, kde se nachází jiné věci ( například: sugar, tree, chair....)Vypracujte do sešitu ENGLISH.

 

2. a) Do sešitu GRAMMAR si přepište vyčasované sloveso MÍT.

Verb (sloveso) HAVE GOT / HAS GOT

1. I have got a car. - Já mám auto.                                                1. We have got an English lesson. - My máme hodinu angličtiny.

2. You have got a bike. -  Ty máš kolo.                                          2. You have got a nice garden - Vy máte hezkou zahradu.

3. He has got a little sister. - On má malou sestřičku.                    3. They have got a new game.- Oni mají novou hru.

    She has got a new house. - Ona má nový dům.

    It has got red colour. -To má červenou barvu.

 

b) Student´s book, p. 7/1

Look at the picture. Has Jake got these things on the desk? (Podívej se na obrázek. Má věci napsané pod obrázkem, 1-12, Jake na stole?). Postupuj podle příkladu 1 a 2. 

He´s got = He has got

He´s got three pens. - He has got three pens.

Vypracuj do sešitu ENGLISH.

 

Vše mi prosím vyfoťte a pošlete do mailu na adresu: alenav15@sezanm.cz nebo pošlete na Whatsapp ( 776 782958).

Mějte se moc hezky. AM