Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 6. třída > Český jazyk - pololetní písemná práce

Český jazyk - pololetní písemná práceMilí šesťáci, na základě domluvy na našich hodinách vám zde vkládám informace ohledně pololetní práce z českého jazyka, kterou si napíšeme v pátek 14. 1. 2022.

 

Zopakujte si:

  • skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně (uč. str.41)
  • předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- (uč. str. 42)
  • předložky s/se, z/ze (uč. str. 43)
  • střídání hlásek při odvozování (uč. str. 36 - 38)
  • zdvojené souhlásky n/nn, d/dd, z/zz (uč. str. 39 -40)
  • vyjmenovaná slova (uč. str. 44-48)
  • slovní druhy - jedno slovo - více slovních druhů, závisí na větě, ve které je použito (máte na papíře, který jste si vložili do sešitu, uč str. 50 -54)
  • podstatná jména abstraktní/ konkrétní, podstatná jména pomnožná, látková, hromadná (uč. str. 55 - 57)
  • mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor
  • slova příbuzná (str. 30-31)