Fulltextové vyhledávání

ANGLICKÝ JAZYK 1. 6. - 5. 6. 2020Dobrý den sedmáci. 

Tento týden se zaměříme na poslední část páté lekce - na informace a slovní zásobu spojenou s bezpečností při používání internetu - COMPUTER STUDIES: SAFETY ON THE NET

  • Student´s book, p.65/1 - Read these words. (Přečti si slova v tabulce, znáš některá z nich? Často některá používáš při práci na počítači.)
  • Úkol k odevzdání 1.Do sešitu Grammar si napiš název tématu  COMPUTER STUDIES: SAFETY ON THE NET. Slova z tabulky si přepiš do sešitu: reply (riplaj) - odpovědět   /   nickname (niknejm)- přezdívka  /  delete (dilít) - odstranit, vymazat  / friends - přátelé  /  attachement (etečment) - příloha  /  pet - mazlíček  /  numbers  - čísla   / mobile phone (moubajl foun)- mobil  /  parents (perenc) - rodiče   / log off - odhlásit se
  • Student´s book, p. 65 text - Complete the tips for safety on the Net with these words. (Doplň tato slova na vhodné místo do textu - HOW CAN YOU STAYSAFE ONLINE? Jak zůstat v bezpečí online?)

Key words (neznámá slova): blue part: never - nikdy                                            orange part: password - heslo

                                                               real - skutečný                                                              store - ukládat

                                                               use - používat                                                               guess - uhodnout

                                                               recognize - rozpoznat                                                  letter - písmeno

                                                              strangers - cizí lidé                                  green part - unknown - nezámý

                                                              Privacy setting - nastavení soukromí                          contain - obsahovat

                                                              leave - odejít                                                                immediately - okamžitě

 

Vypracuj do sešitu English - napiš číslo mezery a zvolené slovo.

Úkol k odevzdání 2. : Workbook, p. 70/3, Complete the sentences with these words. (Doplň věty slovy z tabulky - 3 z nich nepoužiješ).

Vše mi prosím vyfoť a opět pošli do mailu. (alenav15@seznam.cz)

Děkuji. Mějte se hezky. AM