Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 7. třída > 7. ROČNÍK - POKYNY HYGIENY

7. ROČNÍK - POKYNY HYGIENYVážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v 7. třídě základní školy Základní škola a Mateřská škola Černovice, Bělohrobského 367 bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 19.11.2021. Lhůta karantény je počítána od tohoto data (poslední kontakt).

Zákonní zástupci dětí budou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře, v případě nevyplnění on-line formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníky trasovacího centra, kteří rizikové kontakty objednají na PCR vyšetření 5. - 7. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí rizikovým kontaktům karanténu.

Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Karanténa končí negativním výsledkem RT-PCR testu a absencí klinických příznaků onemocnění covid-19, NEJDŘÍVE PO 7 DNECH OD POSLEDNÍHO KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU.

V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test.

Karanténa a provedení RT-PCR testu se nenařizuje u dítěte, které onemocnění covid-19 prodělalo a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a je bez příznaků a u dětí u kterých uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dní po první dávce.

Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné z důvodu nařízené karantény (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:

·        Zůstat doma byt/dům/zahrada u domu.

·        Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!

·        Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.

·        Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci.

·        Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.

·        Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy. Často větrat.

·        Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).

·        Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).

·        Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.

·        Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.

·        Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí

všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…

·        V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID- 19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

 

 

Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.