Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 7. třída > Informace 10.1. - 14.1.2022

Informace 10.1. - 14.1.2022V úterý 11. 1. 2022 15:00 - 16:00 v učebně 5. třídy nebo Teams nebo mobil - individuální konzultace pro rodiče - schůzka je určena především pro řešení špatného prospěchu a výchovných problémů žáků

 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Prodlouženo do 14. 1. 2022. Všichni do pátku odevzdají čtenářský deník.

 

ÚKOLY (opět do čtvrtka)

 1. Matematika - 63/19 - pouze třetí a čtvrtý příklad, použij ZKRÁCENÝ zápis (opět se budeme v tomto týdnu učit), ověř písemnou ZKOUŠKOU

Český jazyk - 91/5b - stačí vypsat pouze jednotlivá slova, kde chybí i/y

 

Anglický jazykpracovní sešit (page 20/ exercise 1, 2)

 

TESTY

Pondělí 10.1.2022 - český jazyk - desetiminutovka předpony s-, z-, vz- (zopakujeme na pololetní práci)

 

Středa 12. 1. 2022 - český jazyk - POLOLETNÍ písemná práce na celou hodinu

(zopakujte si - slovní druhy, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod a vzor, psaní předložek s/z, se/ze a předpon s/z/vz, psaní n/nn, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, synonyma, antonyma, kořen slova, základní skladební dvojice)

 

Pátek 14. 1. 2022 - matematika - POLOLETNÍ písemná práce na celou hodinu

(zopakujte si - rýsování čtverce, obdélníku, kružnice, výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, převod jednotek délky, hmotnosti a času, římské číslice, zlomky, dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem, dělení dvojciferným číslem)

 

Thursday 13.1. - angličtina ----- přivlastňovací (my, your, his, her a jiné) a osobní (I, you, we a jiné) zájmena, sloveso být (be) = I am, you are, he-she-it is, we-you-they are, dny v týdnu.

 

UČIVO (orientačně)

 Matematika

 • opakování - příprava na pololetní práci
 • pokračujeme písemné dělení dvojciferným číslem (zkrácený zápis) - str. 63 - 65
 • obsah obdélníku a čtverce - str. 67

Český jazyk

 • opakování - příprava na pololetní práci
 • druhy přídavných jmen - str. 99 - 102

 

Anglický jazyk

 • Days of the week - učebnice (page 22),
 • otázky zjišťovací (What, How, When, Why a jiné) - čebnice (page 23) + pracovní sešit (page 19/ exercise 5 a 6)
 • the alphabet, barvy,
 • přídavná jména, přivlastňovací zájmena,
 • vazba I have got/ has got + otázka, zápor.