Chemie 8.6. - 12.6Zasílám další opakování. Vyhledej v sešitě nebo na internetu informace o KYSLÍKU a vyplň pracovní list.

PL- kyslík.docx