Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 8. třída > ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020Základní škola a Mateřská škola Černovice, přísp. org.

Bělohrobského 367, 394 94 Černovice

 

Informace pro zákonné zástupce a žáky o organizaci výuky od 30. 11. 2020

 1. Od 30. 11. rotuje 6., 7. a 8. třída prezenční a distanční výuku v týdenních intervalech.
 2. třída má od 30. 11. prezenční výuku a 6. a 7. třída distanční (tedy v liché týdny).
 3. a 7. třída má od 7. 12. prezenční výuku a 8. třída má distanční (tedy v sudé týdny). Atd.
 4. Žáky před školou vyzvedne pedagogický dozor v níže uvedený čas.
 5. Před školou ani ve škole se žáci nesmí shromažďovat s dětmi z jiných tříd, stále musí dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.
 6. O přestávkách tedy musí zůstat žáci jedné třídy ve své učebně. Na chodbu smí žák vycházet pouze v případě použití toalety.
 7. Vstup do školy je umožněn pouze žákům.
 8. Roušky musí žáci a zaměstnanci školy nosit po celou dobu pobytu ve škole. Výjimkou je pouze konzumace jídla. Při svačině žák musí sedět ve své lavici.
 9. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – větrat se bude v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.
 10. Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
 11. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Ps a Tv – bude probíhat venku formou procházek za každého počasí. Vhodně děti oblečte a obujte pro chůzi v terénu. Počítejte s tím, že se děti mohou umazat.
 12. Tv 6. – 9. třída – třídy se nesmí slučovat, na Tv půjde tedy vždy celá třída. Dělení na chlapce a děvčata se ruší.
 13. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 14. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

 

 

Školní jídelna

 1. Žáci budou chodit na oběd pouze se svou třídou ve stanoveném čase.
 2. Před jídlem si žáci umyjí a poté vydezinfikují ruce.
 3. Pokrmy, talíře i příbory vydává personál ŠJ.
 4. Žáci i v jídelně udržují stanovené rozestupy.
 5. Žáci různých tříd budou obědvat v oddělených částech jídelny.
 6. Žáci mají přihlášené obědy podle stavu v září.
 7. Roušku odkládají pouze při konzumaci jídla a pití.

 

Školní družina

 

Z organizačních důvodů bude spojena 1. a 2. třída, 3. a 4. třída. Žáci spojených tříd budou odděleni v rámci jedné učebny.

 1. třídě ŠD poskytována nebude (s výjimkou doby před odpoledním vyučováním)

V případě dojíždějících žáků se individuálně domluvte s učitelkami ŠD.

 

Vstup do školy:

 

7:30     4. třída + 7. třída + 9. třída

7:40     1. třída + 3. třída + 8. třída

7:50     2. třída + 5. třída + 6. třída

             

 

Žádáme všechny rodiče i žáky o důsledné dodržování tohoto harmonogramu. Vstup do školy je povolen pouze žákům. Organizace výuky a pravidla se můžou změnit podle aktuální potřeby nebo podle změn nařízení vlády nebo MŠMT.

 

 1. – 9. třída – Tv
 2. třída – J. Kovář – pondělí a úterý – 5. hodina
 3. třída – J. Hadrava - pondělí a pátek – 5. hodina
 4. třída - J. Hadrava – úterý a středa – 5. hodina
 5. třída – J. Kovář – pondělí 8. hodina a středa – 5. hodina

 

 

Mgr. Jaroslav Hubata-Vacek

ředitel ZŠ a MŠ Černovice

 

 

Zpracováno podle Informací k provozu škol a školských zařízení vydaných MŠMT 20. 11. 2020.