Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 8. třída > Výuka od 11.1. 2021

Výuka od 11.1. 2021Dobrý den, od pondělí 11. 1. 2021 do odvolání se budou žáci distančně vzdělávat podle rozvrhu a informací níže uvedených. 

rozvrh 8. třída od 11.1.20121.png

 Pravidla a komentáře k rozvrhu pro distanční výuku platnému od 11/1/2021:

  1. Rozvrh pro distanční výuku vychází z rozvrhu pro výuku prezenční a plně respektuje hodinovou dotaci hlavních předmětů.
  2. Cílem je výuku koncentrovat do dopoledního čtyř, max. pětihodinového výukového bloku (8h-12h25), během něhož proběhne v jednotlivých předmětech vždy opakování a výklad nové látky včetně jejího procvičení. Domácí úkoly jsou zadávány v rozsahu, který nepřekračuje objem obvyklý při prezenční výuce.
  3. Standardní hodina trvá 45 minut a učitel a žáci se po celou tuto dobu věnují danému předmětu ve virtuální třídě. Doporučený čas samotné on-line výuky v rámci jedné výukové hodiny se pohybuje v rozmezí 20-30 min, ve zbytku času probíhá práce off-line (procvičování látky, konzultace s učitelem, ad.). Vyučující může během vyučující hodiny třídu dělit do skupin a střídavě s nimi pracovat v on a off-line režimu.
  4. Na začátku každé hodiny vyzve vyučující všechny žáky k zapnutí kamer a mikrofonů (kvůli datovému přenosu raději postupně po polovině či třetině třídy). Následně mohou být kamery a mikrofony během hodiny vypnuty, žáci jsou ale povinni je kdykoli na vyzvání učitele zapnout.
  5. Výuka výchovných předmětů bude probíhat až po obnovení běžné prezenční výuky.

 

Předem Vám děkuji za případné poskytnutí zpětné vazby ohledně průběhu distanční výuky prostřednictvím e-mailu: reditel@zscernovice.cz

 

V Černovicích, dne 5/1/2021

Jaroslav Hubata-Vacek

Ředitel ZŠ a MŠ Černovice