Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 8. třída > výuka od 4. 1. 2021

výuka od 4. 1. 2021Vážení rodiče,

od 4.1.2021 se žáci budou opět vzdělávat distančně přes MS Teams. Jednotlivé online hodiny najdou každý na svém profilu v kalendáři. Doufejme všichni, že distanční výuka bude probíhat co nejkratší dobu. Přeji Vám všem pevné nervy a hodně sil. Níže připomínám pravidla vycházející z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT 23. 9. 2020.

Distanční vzdělávání – pravidla

  1. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
  2. Distanční výuka probíhá formou off-line nebo online výuky.
  3. Off-line výuka je samostudium žáka na podkladě zadané práce od učitele.
  4. V případě, že žák neodevzdává práci nebo ji odevzdává v nedostatečné kvalitě, je toto chování považováno za zanedbávání povinné školní docházky.
  5. On-line výuka je vzdělávání na dálku prostřednictvím internetu ve stanoveném čase.
  6. Žák je povinen se on-line výuky zúčastnit podobně, jako když výuka probíhá prezenčním způsobem. Pravidla při on-line výuce nastavuje vyučující předmětu podobně jako ve škole. Vyrušování, či jiné nevhodné chování při on-line výuce je tedy posuzováno stejně jako ve škole. Výchovná opatření se řídí podle školního řádu.
  7. Omlouvání žáka z on-line hodiny probíhá tedy stejně jako v případě prezenční výuky podle pravidel stanovených ve školním řádě.
  8. Rodiče jsou povinni zajistit žákovi dostatečné technické podmínky pro distanční výuku. Tablety lze vypůjčit ve škole.
  9. Při hodnocení práce žáka v distančním vzdělávání škola přihlédne k podmínkám, ve kterých žák pracoval.

S pozdravem K. Poláková