Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 9. třída > ANGLICKÝ JAZYK 14. 10. - 23. 10. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 14. 10. - 23. 10. 2020Dobré ráno devítko.

V pondělí jsme společně procvičovali různé možnosti, jakými můžete anglicky vyjádřit zda nějakou činnost děláte rádi nebo naopak.

Vše máte v sešitě GRAMMAR. Bude jim věnován i první úkol. :)

a) Read and revise them in your Grammar excercise book. Write about you - 4 activities for each emoji face

(what you like, you don´t like and you don´t mind doing).

(V sešitě Grammar si je znova přečtěte a zopakujte. Napište o sobě 4 činnosti, které děláte rádi/ neradi/ nevadí vám.)

 

smajlík.jpg

 

b) Unit 1 /1A - Jake´s party, p. 8

  • read the story and look up the meanings of these words in an online/offline dictionary (přečti si příběh a vyhledej významy těchto slov v online/offline slovníku): neither, china, knock, while, hide, turn round, suddenly, remember, leave.
  • Find the Czech meaning for (jaký je český překlad): My parents grounded me
  • Student´s book, p.9/2 - Put the events in the correct order. (Uspořádej události v příběhu, jak šly po sobě.) 

Vypracuj do sešitu ENGLISH.

c) Workbook, p.4/1 - Choose the correct word. (Vyber správné slovo.)

d) Grammar work - write to your GRAMMAR

PAST SIMPLE  x  PAST CONTINUOUS

past simple - to talk about actions and states which happened at a particular time in the past and are now complete (popisují činnost, která se stala v určitém čase v minulosti a je nyní ukončena)

past continuous - to describe an action or state that was happening in the past but was not complete (činnost, která probíhala v minulosti a nebyla dokončena)

example: Mum was cooking dinner when the doorbell rang.

 

- Workbook, p.4/1 - Put the verbs in the brackets into the past simple or past continuous.

Student´s book , p.9/5 - Complete the sentences. Use the past simple or the past continuous. (Doplň věty slovesy v minulém prostém nebo průběhovém čase.) 

  • Workbook, p. 5/3 - Complete the sentences in your own words. (Dokonči věty.)

 

Vše mi prosím opět vyfoťte a pošlete do mailu. (alenav15@seznam.cz)

 

Děkuji. Mějte se hezky. AM