Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ > Organizace výuky od 25. 5. 2020 (harmonogram, čestné prohlášení)

Organizace výuky od 25. 5. 2020 (harmonogram, čestné prohlášení)Datum konání:
25.5.2020

 

 Informace pro zákonné zástupce a žáky o organizaci výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

 v následujícím dokumentu Vám přinášíme základní informace ohledně organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020. Žádáme Vás do 18. 5. 2020 o informaci, zda se Vaše dítě bude účastnit výuky. Děti, které zůstanou doma, se i nadále budou vzdělávat na dálku. 

 1. Výuka není pro žáky povinná.
 2. Žák odevzdá podepsané Čestné prohlášení (na webových stránkách školy, na dveřích ZŠ ve fólii) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 3. Žáky před školou vyzvedne pedagogický dozor v uvedený čas.
 4. Před školou ani ve škole se žáci nesmí shromažďovat, stále musí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními, a to i ve třídě (každý sedí v lavici sám).
 5. Vstup do školy je umožněn pouze žákům.
 6. Zvonění je zrušeno. Pedagogický dozor si sám rozvrhne výuku a přestávky během dopoledního a odpoledního bloku (kromě dopolední a polední přestávky).
 7. Složení skupin je stanoveno předem a nemění se. Skupina může být tvořena žáky z různých tříd (při nízkém počtu přihlášených žáků). Maximální počet žáků ve skupině je 15, každý sedí v lavici sám.
 8. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce o důvodu nepřítomnosti.
 9. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělání na dálku (vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Zjednodušeně řečeno žáci doma dělají totéž, co žáci ve škole.
 10. Školní družina není poskytována.
 11. Výuka tělesné výchovy není možná.
 12. Doporučené je zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. (Aktivity mimo areál školy nejsou možné.)
 13. Začátek a konec vzdělávacích aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem školy.

 Školní jídelna

 1. Žáci jdou na oběd pouze ve své skupině ve stanoveném čase.
 2. Před jídlem si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 3. Pokrmy, talíře i příbory vydává personál ŠJ.
 4. Žáci i v jídelně udržují stanovené rozestupy.
 5. Roušku odkládají (do sáčku) pouze při konzumaci jídla a pití.

Harmonogram vyučování od 25. 5. 2020 

 Vstup do školy: 

7:40     9. třída + 3. třída

7:50     5. třída + 2. třída

8:00     4. třída + 1. třída 

Dopolední přestávka: pohyb po chodbě na svém patře (nutné stále dodržovat rozestupy) 

 1. třída 9:40 – 9:50
 2. třída 9:50 – 10:00
 3. třída 10:00 – 10:10
 4. třída 10:10 – 10:20
 5. třída 10:20 – 10:30 

Ostatní přestávky a použití toalety podle potřeby určí pedagogický dozor. Na WC smí vždy najednou jen 2 žáci z jedné skupiny (chlapec a dívka). 

Oběd: 

 1. třída 11:20
 2. třída 11:35
 3. třída 11:50
 4. třída 12:05
 5. třída 12:20 

Vyzvedávání dětí u školy: 

 1. třída 11:45
 2. třída 11:55
 3. třída 12:10
 4. třída 12:25
 5. třída 12:40 

Odpolední blok pouze pro přihlášené žáky

11:45 – 15:00 

Žádáme všechny rodiče i žáky o důsledné dodržování tohoto harmonogramu. Vstup do školy je povolen pouze žákům. Nebude se vyučovat dle platného rozvrhu, každý vyučující Vás bude o aktuálním rozvrhu informovat do 22. 5. 2020. Organizace výuky a pravidla se můžou změnit podle aktuální potřeby nebo podle změn nařízení vlády nebo MŠMT. 

 

Mgr. Robert Štefánek

ředitel ZŠ a MŠ Černovice

 

čestné_prohlášení - dobrovolná docházka během karantény.pdf