Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ > Provoz školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19Datum konání:
1.9.2020
Datum ukončení:
28.9.2020

Provoz školy ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke Covid-19

(zpracováno podle manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020)

 • Školní rok zahájíme 1. září bez organizačních omezení v 8:00.
 • Vyučování bude zatím probíhat normálně podle rozvrhu, školní družina také.
 • Nošení roušek ve škole není nařízené, může se dle aktuální epidemiologické situace změnit.
 • Soutěže a jiné hromadné akce budou omezeny.
 • Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění během vyučování, budou informování zákonní zástupci, aby si ho co nejrychleji ze školy odvedli.
 • MŠMT doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob v budově školy co nejvíce omezen. Respektujte, prosím, toto doporučení.
 • Distanční výuka bude ve třídě zavedena, přesáhne-li počet nemocných žáků polovinu počtu žáků ve třídě, popř. podle jiných nařízení Krajské hygienické stanice nebo MŠMT podle aktuální hygienické situace.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat (dle Školského zákona).
 • S dalšími organizačními pokyny a pravidly seznámí žáky třídní učitelé na začátku školního roku a dále podle potřeby.
 • Zvýšená hygienická opatření, která byla zavedena po ukončení karantény na konci minulého školního roku, zůstávají v platnosti (úklid, pečlivá osobní hygiena, desinfekce a papírové ručníky ve třídách, na WC, před jídelnou atd.).
 • Je-li u kohokoli z okolí rodiny potvrzena nákaza Covid-19, zákonní zástupci neprodleně informují školu (třídní učitelku / učitele nebo vedení školy).
 • Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění během vyučování, budou informování zákonní zástupci, aby si žáka co nejrychleji ze školy odvedli.
 • Když se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota nad 37°C, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.). Žák si vezme roušku, ve třídě bude posazen v dostatečné vzdálenosti od ostatních žáků, kde vyčká na příchod pověřeného pracovníka a bude odveden do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • Projeví-li se příznaky infekčního onemocnění u pracovníka školy, musí co nejrychleji opustit budovu.
 • Žák nebo zaměstnanec může vstoupit do školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, jsou-li projevem chronického nebo alergického onemocnění, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
 • Žáci se pohybují pouze na patře, kde mají svoji kmenovou třídu. Přesun do jiné učebny proběhne pouze pod dohledem učitele. Žáci 2. stupně mají zakázaný vstup do ŠJ během přestávek.
 • Na začátku každé hodiny učitel/učitelka řádně vyvětrá třídu.
 • Každý žák si po příchodu do školy umyje mýdlem a teplou vodou ruce a pečlivě osuší nebo si je vydezinfikuje. Stejně tak učiní před a po jídle, po použití WC a dále podle potřeby.
 • Žák v rámci možností udržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních.
 • Na oběd odchází celá třída pod dohledem přesně podle harmonogramu. Příbor vydává pověřený pracovník školy, nápoje        budou připraveny.

Pravidla a pokyny se mohou změnit podle nařízení vlády, MŠMT nebo KHS.