Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ

Aktuálně z ZŠ


U P O Z O R N Ě N Í   !!!

Školní jídelny 

Provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost oběd odebrat dle aktuálních podmínek.

Oběd lze odebrat do vlastních podepsaných jídlonosičů, které budou odevzdány do 8:00 na místo k tomu určené/přízemí -vedlejší vchod školy/ a připravené k dezinfekci. Výdej naplněných jídlonosičů lze vyzvednout v 11:00-11:10 v přízemí -vedlejší vchod.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem jsou automaticky ze stravování odhlášeni, pokud mají zájem o odebírání stravy, musí si obědy přihlásit u vedoucí ŠJ vždy do 13 hodin předchozího dne.

Kontakt          : e-mail : jidelnacernovice@post.cz

                        telefon : pevná linka :565492107 /k dispozici záznamník/

                                        mobil         603246460

Exkurze Podyjí a Telč

Datum konání: 24. 4. 2018

Více

Publikováno 18. 4. 2018 8:26

Čistá Vysočina

Datum konání: 21. 4. 2018

Více

Publikováno 18. 4. 2018 8:25

Dopravní den

Datum konání: 19. 4. 2018 - 20. 4. 2018

Více

Publikováno 18. 4. 2018 8:24

Praktická první pomoc a Ochrana člověka pro 1. stupeň

Datum konání: 9. 4. 2018

Více

Publikováno 20. 4. 2018 8:14

Zápis do 1. třídy

Datum konání: 4. 4. 2018

od 13 do 15 hodin

Více

Publikováno 23. 1. 2018 13:18

Velikonoční pondělí

Datum konání: 2. 4. 2018

Více

Publikováno 19. 3. 2018 11:10

Zajímavé a poučné stránky na internetu:

Datum konání: 6. 2. 2018

Více

Publikováno 26. 1. 2018 9:16