Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ

Aktuálně z ZŠ


Vážení rodiče a přátelé černovické školy,

dovoluji si Vám oznámit, že s účinností od 1. února 2021 jsem byl na základě konkurzu zřizovatelem jmenován na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Černovice.

Naši žáci a pedagogický sbor jsou v posledních měsících vystaveni nelehkým zkouškám a výzvám. Koronavirová pandemie nás nutí průběžně se přizpůsobovat různým formám výuky a s prodlužující se distanční výukou bylo začátkem ledna nutné zavedení intenzivnější online výuky. Omezení nás budou pravděpodobně provázet ještě v několika příštích měsících, ale díky chystanému očkování se začíná objevovat světlo na konci tunelu.

Naše škola v minulých měsících souběžně čelila i vnitřním turbulencím, o nichž jste z různých informačních zdrojů zřejmě slyšeli až dost. Rád bych Vás ujistil, že mezi své nejbližší zásadní priority řadím právě stabilizaci pedagogického sboru a nalezení základní shody ohledně dalšího směřování školy, spolupráce se zřizovatelem a působení školy navenek.

Díky kontinuální významné finanční podpoře ze strany města prochází škola v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, brzy otevře nové učebny v půdních prostorách a následně budou prováděny úpravy dalších částí školy. Jelikož veškeré práce probíhají za provozu, není to vždy jednoduché. Je ale třeba připomenout a zdůraznit, že Vaše děti navštěvují velkoryse koncipovanou a rozvíjenou školu, navíc zasazenou do nádherné přírody.

Spolu s pedagogickým sborem školky, školy a družiny budeme usilovat o další zlepšování kvality výuky a rozšiřování nabídky mimoškolní činnosti. Pevně věřím, že napříště budete o černovické škole slýchat především v těchto souvislostech.

Paní Marcela Kokšteinová, zástupkyně pro základní školu, paní Zdeňka Vítková, zástupkyně pro mateřskou školu, a já osobně jsme Vám plně k dispozici v případě jakýchkoli dotazů či záležitostí spojených s výukou a výchovou Vašich dětí.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Hubata-Vacek

ředitel ZŠ a MŠ Černovice

reditel@zscernovice.cz

 

U P O Z O R N Ě N Í   !!!

Školní jídelny 

Provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost oběd odebrat dle aktuálních podmínek.

Oběd lze odebrat do vlastních podepsaných jídlonosičů, které budou odevzdány do 8:00 na místo k tomu určené/přízemí -vedlejší vchod školy/ a připravené k dezinfekci. Výdej naplněných jídlonosičů lze vyzvednout v 11:00-11:10 v přízemí -vedlejší vchod.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem jsou automaticky ze stravování odhlášeni, pokud mají zájem o odebírání stravy, musí si obědy přihlásit u vedoucí ŠJ vždy do 13 hodin předchozího dne.

Kontakt          : e-mail : jidelnacernovice@post.cz

                        telefon : pevná linka :565492107 /k dispozici záznamník/

                                        mobil         603246460

Vánoční prázdniny

Datum konání: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Více

Publikováno 12. 11. 2018 12:55

Vánoční program

Datum konání: 21. 12. 2018

Více

Publikováno 12. 11. 2018 12:53

Krátká čarodějná pohádka

Datum konání: 17. 12. 2018

Více

Publikováno 6. 12. 2018 13:43

Jarmark od 13h

Datum konání: 13. 12. 2018

Více

Publikováno 12. 11. 2018 12:51

Exkurze Vídeň – 7. a 8. třída

Datum konání: 6. 12. 2018

Více

Publikováno 12. 11. 2018 12:50

MS ve florbale – exkurze – 6. a 9. třída

Datum konání: 5. 12. 2018

Více

Publikováno 12. 11. 2018 12:50

Mikulášská besídka

Datum konání: 4. 12. 2018

Více

Publikováno 25. 10. 2018 13:30