Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > výuka od 12.4. 2021 > Testování před přijímacími zkouškami

Testování před přijímacími zkouškami

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í MZd (kráceno):

 

Uuchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na

přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly

provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

 

Doklad může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a

uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru

SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

 

CO Z TOHO PRO VÁS PLYNE???

 

KDO BUDETE POTŘEBOVAT PREVENTIVNÍ TEST PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI, NAHLASTE TUTO SKUTEČNOST do 15.4. 2021 MGR. KOKŠTEINOVÉ (koksteinova@zscernovice.cz nebo SMS na 607 687 134). Zajistíme testy a sdělíme vám termín testování. O výsledku testování vám bude vydán doklad.