aktuálně ze školky

Datum konání: 21. května 2019 - jednodenní událost
Datum konání: 31. května 2019 - jednodenní událost

aktuálně ze školy

Datum konání: 21. května 2019 - jednodenní událost
Datum konání: 22. května 2019 - jednodenní událost

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Černovice!

Nejnovější fotografie ze ZŠ

Celá výprava

Soutěž družstev mladých zdravotníků v Pelhřimově 2019

V úterý 7. května 2019 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže družstev mladých zdravotníků v Pelhřimově.

Postavili jsme 2 družstva - za 1. a za 2. stupeň.

Obě družstva se ve své kategorii umístila na 2. místě.


Nejnovější fotografie z MŠ

Děti do bruslíJak to bylo v minulosti

Škola byla v Černovicích otevřena 12.4. 1697 (uvedeno pouze v jednom pramenu – neověřeno) na tzv. Netrdovském gruntě, později i v č. 24. Vysloužilý voják Jandák pak vyučoval ve svém domě v č. 192 u Vejškrabů. Řádnější škola byla otevřena ve starém rathauze v přízemí, a když na rathauz koncem 18. stol. bylo přistavěno patro, přestěhovala se škola tam. Prvním učitelem tam byl vysloužilec František Tichý, který vyučoval v tehdejší  „šenkovně“.   Po jeho smrti nastoupil jeho syn Jan a když přišel z vojny jeho bratr - František, vyučovali oba ve dvou třídách. V roce 1850 školu převzal František Zelenka (začal psát školní kroniku). Od r. 1856 byla škola již trojtřídní.

Když r. 1857 zachvátil město požár, vyhořela i škola a s ní shořel celý majetek učitelů. Učitelé byli ubytováni v zámku a vyučovalo se v kostele, než byla škola znovu zřízena. 1.1.1875 byla zřízena 4. třída, 1876 byla povolána industriální učitelka a tak postupovalo zvětšování školy, až byla povolena měšťanská škola.

Založení měšťanské školy (r. 1903 měšťanská škola chlapecká) v Černovicích bylo pro Černovice významnou kulturní událostí, zvláště proto, že sem přišlo v hodnosti nových učitelů několik významných kulturních osobností, které vykonaly mnoho o pro město. Byli to např. Karel Fišer, Konrád Pospíšil, Josef Kaňka, Eduard Weichet (založil městské museum,pořádal Stromkové slavnosti, napsal mnoho odborných článků do časopisů i samostatných osvětových děl), Ludvík Keller, František Ziegler (stál při zrodu Hasičské jednoty, Hospodářského spolku,…).

girlls.png