aktuálně ze školky

Datum konání: 20. února 2019 - jednodenní událost
Datum konání: 21. února 2019 - jednodenní událost

aktuálně ze školy

Datum konání: 21. února 2019 - jednodenní událost
Datum konání: 21. února 2019 - jednodenní událost

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Černovice!

Nejnovější fotografie ze ZŠ

resuscitace

PPP + OČ I. - 13. 2. 2019

Děkuji za pomoc při organizování soutěže MUDr. Vendule Mazancové, Janě Hálové, DiS., Zdeňku Páralovi, Bc. Lucii Vachtové, Aleně Tenklové, Janě a Pavlovi Strakovým, Tomáši Pařízkovi a Františku Vejdovi. Bez jejich pomoci bychom soutěž v takovém rozsahu a kvalitě nikdy sami nezvládli. 

Jana Nováková 


Nejnovější fotografie z MŠ

Divadlo Malvína


Nejnovější fotografie z družiny

CUKRÁRNA U BOROVIC 30.1.2019 (oslava vysvědčení)Jak to bylo v minulosti

Škola byla v Černovicích otevřena 12.4. 1697 (uvedeno pouze v jednom pramenu – neověřeno) na tzv. Netrdovském gruntě, později i v č. 24. Vysloužilý voják Jandák pak vyučoval ve svém domě v č. 192 u Vejškrabů. Řádnější škola byla otevřena ve starém rathauze v přízemí, a když na rathauz koncem 18. stol. bylo přistavěno patro, přestěhovala se škola tam. Prvním učitelem tam byl vysloužilec František Tichý, který vyučoval v tehdejší  „šenkovně“.   Po jeho smrti nastoupil jeho syn Jan a když přišel z vojny jeho bratr - František, vyučovali oba ve dvou třídách. V roce 1850 školu převzal František Zelenka (začal psát školní kroniku). Od r. 1856 byla škola již trojtřídní.

Když r. 1857 zachvátil město požár, vyhořela i škola a s ní shořel celý majetek učitelů. Učitelé byli ubytováni v zámku a vyučovalo se v kostele, než byla škola znovu zřízena. 1.1.1875 byla zřízena 4. třída, 1876 byla povolána industriální učitelka a tak postupovalo zvětšování školy, až byla povolena měšťanská škola.

Založení měšťanské školy (r. 1903 měšťanská škola chlapecká) v Černovicích bylo pro Černovice významnou kulturní událostí, zvláště proto, že sem přišlo v hodnosti nových učitelů několik významných kulturních osobností, které vykonaly mnoho o pro město. Byli to např. Karel Fišer, Konrád Pospíšil, Josef Kaňka, Eduard Weichet (založil městské museum,pořádal Stromkové slavnosti, napsal mnoho odborných článků do časopisů i samostatných osvětových děl), Ludvík Keller, František Ziegler (stál při zrodu Hasičské jednoty, Hospodářského spolku,…).

girlls.png