Drobečková navigace

Úvod > Zápis 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné epidemické situaci bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 probíhat      

                 bez přítomnosti dětí  – na základě písemné přihlášky.

Zapisují se děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dále děti, kterým byl umožněn odklad povinné školní docházky do 31. srpna 2021. Povinností rodičů přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce vyplývá z  §36 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění).

Do 1. třídy může být předčasně přijato dítě, které dovrší šestý rok věku od 1. září 2021 do 30. června 2022, je-li tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách školy: www.zscernovice.cz  nebo přímo ve škole - od 6. dubna do 16. dubna 2021.

Žádost o přijetí

vyplňte a doručte na adresu školy (osobně, poštou, elektronicky - reditel@zscernovice.cz, datovou schránkou - ID: 9yemcfq).  Následně obdržíte potvrzovací e-mail o přijetí přihlášky s údajem o čísle jednacím přihlášky, které bude zároveň číslem, pod kterým bude na webových stránkách školy zveřejněno rozhodnutí o přijetí žáků.

Žádost o přijetí, potvrzení o přijetí žádosti, dotazník pro rodiče – zralost a zápisní list vytiskněte, dovyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu dítěte doručte do školy jedním  z níže uvedených způsobů.

Žádost o odklad školní docházky

V případě, že budete pro své dítě požadovat odklad školní docházky, vyplňte žádost o odklad. Doklady potřebné pro odklad školní docházky:

  1. Vyšetření školského poradenského pracoviště ( např. pedagogicko psychologické poradny)
  2. Doporučující posouzení odborného lékaře – pediatra

Odklad školní docházky v loňském roce

Pokud vaše dítě přichází po odkladu školní docházky, vyplňte žádost o přijetí a zaškrtněte variantu

„po udělení odkladu povinné školní docházky v loňském školním roce“

Žádost o přijetí, potvrzení o přijetí žádosti, dotazník pro rodiče – zralost a zápisní list vytiskněte, dovyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu dítěte doručte do školy jedním z níže uvedených způsobů.

Varianty doručení vyplněných a podepsaných materiálů do ZŠ:

  • Do datové schránky školy
  • E-mailem s elektronickým podpisem
  • Poštou
  • Osobním podáním ve škole

V případě dotazů, problémů nás kontaktujte na tel. číslech:

škola: 565492127

Mgr. Kokšteinová – zástupce ředitele: 607687134

                                                                                                       Mgr. Hubata-Vacek, ředitel školy