Fulltextové vyhledávání

Čtvrtek 19.3.Všem děkuji za pěkné práce!

 

Angličtina

Zopakuj si školní předměty!  Podívej se na toto video a pěkně vyslovuj, soustřeď se hlavně na slovo Maths

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk

Který název předmětu jsme se neučili a není ani v naší učebnici angličtiny?   Geography = zeměpis

Který název předmětu jsme se učili jinak? - Computers = počítače, I.T. = informační technologie (u nás ve škole ZI)

V pracovním sešitě na str. 35 doplň cvičení 3 a 4.

Nápověda ke cvičení 4 angličtina_1903_nápověda.docx

 

 

Český jazyk

Připomeň si, jak poznáme podstatná jména rodu mužského životného a neživotného. Podrobně v učebnici na str. 121

Pokud se tvar slova v 1. a 4. pádě nemění = rod mužský neživotný 

1. Kdo, co? -  sešit

4. Koho, co?-  sešit

Pokud se tvar slova v 1. a 4. pádě liší = rod mužský životný

1. Kdo, co? -  dědeček

4. Koho, co? - dědečka

Vypracuj cvičení z učebnice 118/2 

 

Matematika

učebnice 92/9,  92/10 - toto prosím odevzdat

Otevřete si online učebnici Matýskova matematika 1, strana 9, cvičení 4. Vyřeš krátké slovní úlohy a zkontroluj si je!

Manuál zde (má 3 obrázkové instrukce) matematika_1903_instrukce.docx