Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Naše školní jídelna vaří nejen pro základní a mateřskou školu, ale také pro zaměstnance obce a další strávníky. Výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:30.

Pokud chcete odhlásit svému dítěti oběd, je to třeba učinit nejlépe den předem do 13:00, nebo v případě mimořádné události i v týž den do 8:00 hodin. V první den nemoci dítěte si rodiče mohou dojít pro oběd dítěte a odnést si ho ve vlastních jídlonosičích.

Telefon: 565 492 107, mobil 603 246 460

e-mail: jidelnacernovice@post.cz

A kdo pro Vás vlastně jídla připravuje? Přece naše kuchařky!

vedoucí stravovny: Irena Holubová
vedoucí kuchyně:   Lenka Černá
kuchařky:               Dana Pospíšilová, Lenka Kubů

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna

strávníci 3 - 6 let MŠ

 

záloha - září

 

strávníci 7 - 10 let MŠ

 

záloha - září

přesnídávka

8 Kč

 

 

přesnídávka

8 Kč

 

oběd

21 Kč

770 Kč

 

oběd

24 Kč

836 Kč

svačina

6 Kč

 

 

svačina

6 Kč

 

             

strávníci 7 - 10 let ZŠ

 

záloha - září

       

oběd

24 Kč

504 Kč

       
             

strávníci 11 - 14 let ZŠ

 

záloha - září

       

oběd

26 Kč

546 Kč

       
             

strávníci 15 a více let

 

záloha - září

       

oběd

28 Kč

588 Kč

       

 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. a zákonem 561/2004 Sb. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky k pravidelnému odběru stravy. Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.)

V případě nepřítomnosti žáka v MŠ/ZŠ je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nepřítomnosti je považován za pobyt ve škole a je možno stravu odebrat v dotované výši. Neodhlášenou stravu na další dny lze odebírat pouze za plnou cenu (tj. k dotované ceně oběda bude automaticky připočtena mzdová a věcná režie) - § 32 zákona č.395/1991 Sb.

 

Odhlášky obědů:

Obědy lze odhlásit a přihlásit do 13 hodin předchozího dne.

V akutních případech (nemoc) lze stravování odhlásit do 7:30.

Telefonicky/SMS: 565 492 107         603 246 460

E-mail: jidelnacernovice@post.cz