Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 4. třída

4. třída


Informace na týdny od 21. 6. do 30. 6. 2021Informace na týdny od 7. 6. do 18. 6. 2021Informace na týdny od 24. 5. do 4. 6. 2021Výuka od 17. 5. 2021Informace na týdny od 10. 5. do 21. 5. 2021Informace na týdny od 19. 4. do 30. 4. 2021Rozvrh - prezenční výukaVýuka od 12. 4. do 16. 4. 2021Informace na týden od 6. 4. do 9. 4. 2021Informace na týdny od 15. 3. do 26. 3. 2021
Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace

Bělohrobského 367, PSČ 394 94

tel.: 565 492 127, e-mail:

Distanční vzdělávání – pravidla

  1. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
  2. Distanční výuka probíhá formou off-line nebo online výuky.
  3. Off-line výuka je samostudium žáka na podkladě zadané práce od učitele.
  4. V případě, že žák neodevzdává práci nebo ji odevzdává v nedostatečné kvalitě, je toto chování považováno za zanedbávání povinné školní docházky.
  5. On-line výuka je vzdělávání na dálku prostřednictvím internetu ve stanoveném čase.
  6. Žák je povinen se on-line výuky zúčastnit podobně, jako když výuka probíhá prezenčním způsobem. Pravidla při on-line výuce nastavuje vyučující předmětu podobně jako ve škole. Vyrušování, či jiné nevhodné chování při on-line výuce je tedy posuzováno stejně jako ve škole. Výchovná opatření se řídí podle školního řádu.
  7. Omlouvání žáka z on-line hodiny probíhá tedy stejně jako v případě prezenční výuky podle pravidel stanovených ve školním řádě.
  8. Rodiče jsou povinni zajistit žákovi dostatečné technické podmínky pro distanční výuku. Tablety lze vypůjčit ve škole.
  9. Při hodnocení práce žáka v distančním vzdělávání škola přihlédne k podmínkám, ve kterých žák pracoval.

 

 

Zpracováno podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT 23. 9. 2020

zs.cernovice@worldonline.cz