Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Mimoškolní činnost

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových kroužků

Kroužky PS Svidník – viz letáky, nástěnky

ZUŠ Kamenice nad Lipou bude ve výuce pokračovat, přihlášky viz na www.zuskamenicenl.cz

Nabídka zájmových útvarů 2023/2024

 

Přihlášky na kroužky jsou u třídních učitelů.

Nepřihlásí-li se dostatečný počet zájemců, kroužek nebude otevřen.

Docházka u přihlášených dětí je povinná, odhlásit nebo přihlásit se mohou v pololetí. Při absenci na kroužku musí žák přinést omluvenku.

Od školního roku 2023/2024 vybíráme za organizované volnočasové aktivity (kroužky) 200,- Kč za poletí a kroužek. Výjimkou jsou žáci, kteří jsou zapsáni do ŠD a kroužek je organizován přímo ŠD a Ekotým.

Na pohybové aktivity mohou děti do 18 let čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven (např. VZP - 1 000,- Kč).

 

J. Mazancová Zdravotnický kroužek ČT 07:00 - 07:45 1. - 9. třída  
M. Vránková Kin-ball PO 13:00 - 14:00 3. - 5. třída  
M. Vránková Vybíjená ÚT 07:00 - 07:45 3. - 5. třída  
M. Vránková Vyšívání -1. skupina ČT 13:30 - 14:30 1. - 3. třída  
M. Vránková Vyšívání -2. skupina ČT 14:45 - 15:30 4. - 6. třída  
M. Vránková Přehazovaná PÁ 13:00 - 14:00 3.  -5. třída  
M. Vránková Přehazovaná / Vybíjená ST 07:00 - 07:45 6. - 9. třída  
J. Seidlová Vaření - 1x za 14 dní PO 14:00 - 15:30 2. - 5. třída  
J. Seidlová Dopravní kroužek - 1x za 14 dní PO 14:00 - 15:30 3. - 5. třída  + příprava na DSMC
J. Kovář  Florbal PÁ 11:50 - 13:00 6. - 9. třída  
I. Ouhelová  Jóga PO 13.00 - 13.45 1. - 2. třída  
A. Vaníčková Vlněné dílny ČT 14:50 - 16:00 1. - 9. třída  
A. Vaníčková Ekotým PO 07:00 - 07:45 1. - 9. třída  
M. Paďourková Florbal ČT 07:00 - 07:45 3.  -5. třída  
J. Hadrava Sportovní hry (florbal, fotbal, basketbal..) PO 14:45 - 15:30 6., 7., 9. třída  
K. Vlachová Mažoretková školka ST 14:30 - 15:30