Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída

1. třída


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

 

INFORMACE NA TÝDNY OD 10. 12. DO 21. 12. 2018

13.12. – Vánoční jarmark – 13 – 15 h

21.12. – vánoční program – konec vyučování v 11.30 – do školy si děti přinesou pouze svačinu, popř. cukroví na ochutnání, dárek pro kamaráda (max do 50 Kč)

22. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. 1. čtvrtek– zpět ve škole

8.1. kurz bruslení Soběslav

________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov, diktát písmen a slabik, sčítání a odčítání.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Písmena N, V, Z. Nácvik čtení dvouslabičných slov typu motýl. Básně a pohádky s vánoční tématikou, koledy. Komunikační pravidla.

Psaní písmen a slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Číslice 8.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 9, porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy.

Číslo 10, sčítání a odčítání do 10.

 

Svět kolem nás

Blíží se Vánoce. U babičky a dědečka. Vánoce jsou tu.

 

Výchovné předměty:

A – příprava na jarmark, vánoční ozdoby

Sh - koledy


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 6. 12. 2018 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 26. 11. DO 7. 12. 2018

4.12. – Mikulášská besídka – 13 – 15h

13.12. – Vánoční jarmark – 13 – 15h

21.12. – vánoční program – konec vyučování v 11.30 (dárek spolužákovi do 50 Kč)

24. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. 1. čtvrtek – zpět ve škole

________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov( slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), diktát písmen a slabik, sčítání a odčítání.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Hlásky a písmena T, J, Y, N. Nácvik čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou (les).  Pohádky, vyprávění, říkadla, bajky.

Psaní písmen a slabik, slov. Diktát probraných písmen. Opis, přepis. Číslice 7.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 8, porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy.

Číslo 9, sčítání do 9.

 

Svět kolem nás

Ájin pokojíček. Ája pomáhá mámě. Opakování - u nás doma.


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 22. 11. 2018 13:05
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 12. 11. DO 23. 11. 2018

13.11. představení O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Liška, zajíc a kohout - vybíráme 40,-

15. a 16. 11. Sběr papíru

21.11. – rodičovská schůzka od 15:00

13.12. – Vánoční jarmark

_________________________________________________________________________________________________________

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov (slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání!!!

 ________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk

I, i. Opakování probraných písmen, písmeno T, t. Pohádky, vyprávění, říkadla, bajky. Komunikační pravidla.

Psaní písmen a slabik. Diktát probraných písmen. Opis a přepis.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 7, porovnávání, geometrické tvary, slovní úlohy
 
Sčítání a odčítání do 8
 
 
Svět kolem nás
 
Stromy na podzim. Opakování. Moje rodina. Ájin pokojíček.

 


Publikováno 11. 11. 2018 10:42
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 19. 10. DO 9. 11. 2018

13.11. představení O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Liška, zajíc a kohout - vybíráme 40,-

15. a 16. 11. Sběr papíru

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í

Číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov (slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání!!!

 

Co nás čeká: 

Český jazyk

P, p, U, u, I, i,  rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek. Pozice hlásek ve slově, čtení otevřených slabik, dvouslabičných slov (máma, Ola ...) Tvoření vět. Analýza a syntéza slabik. Pohádky, říkadla, komunikační pravidla.

Psaní písmen a slabik. Diktát probraných písmen. Správné držení tužky. Číslice 0 a 6.

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 6

Sčítání a odčítání do 7

 

Svět kolem nás

Podzim v sadu. Podzim na zahradě. Podzim na poli.


Publikováno 1. 11. 2018 13:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 15. 10. DO 26. 10. 2018

18. 10. Ukázka sokolnictví – tělocvična nebo travnaté hřiště (podle počasí), vybíráme 50 Kč

19. a 26. 10. Plavání Pelhřimov

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

15. a 16. 11. Sběr papíru

Vystříhat písmena S, s, O, o, P, p

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. rozklad a sklad slabik, slov (slabiky zkoušet číst bez vyslovení jednotlivých hlásek), sčítání a odčítání.

 

Co nás čeká: 

Český jazyk

S,s,O,o,P,p  rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek. Tvoření vět. Analýza a syntéza slabik. Pohádky, říkadla.

Psaní písmen (e, l, m, i, u) a slabik. Psaní číslic 4 a 5. Správné držení tužky.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 5,6 (0-6)

 

Svět kolem nás

Živočichové na podzim. Podzim v sadu.

 


Publikováno 11. 10. 2018 13:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 1. 10. DO 12. 10. 2018

5., 12., 19. a 26. 10. 2018 – PLAVÁNÍ

3.10. přinést na Ateliér přírodniny (jeřabiny, šípky apod.) + navlečenou tupou jehlu

10.10. Den deskových her – od 15 hodin ve školní jídelně, účast dobrovolná, možno přinést svou hru, nebo se připojit k ostatním

18.10. Ukázka sokolnictví – tělocvična nebo travnaté hřiště (podle počasí), vybíráme 50 Kč

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

15. a 16. 11. Sběr papíru

Doplnit písmena L, l, E, e, É, é

Každý den doma číst – procházet stránky v ŽA, které jsme dělali ve škole

 

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek notýsek
  • tužky (č.2) a pastelky ořezané
  • obsah penálu úplný (dle seznamu z počátku roku)
  • domácí úkol v učebnici, sešitě červeným kroužkem označený (=úkoly ze čtení, psaní nebo počítání)
  • obsah aktovky (ne brambůrky, ne mnoho sladkostí, ne kofolu, ne coca-colu)

Co nás čeká: 

Český jazyk

L, l, E, e, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek. Tvoření vět. Analýza a syntéza slabik. Pohádky, říkadla

Psaní – uvolňovací cviky (uvolnění ruky a příprava na psaní), šikmá prohnutá čára, kličky, zátrh. Psaní číslic. Správné držení tužky.

Matematika

Sčítání a odčítání do 5


Publikováno 26. 9. 2018 13:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PLAVECKÝ VÝCVIK – PŠ DELFÍN

Půjde o navazující plavecký výcvik z minulého roku v malém bazénu.

Cena: 600 Kč za 5 lekcí (možnost proplacení zdravotní pojišťovnou), peníze za zameškané hodiny se nebudou vracet. (Peníze vybíráme od 18.9.2018)

Doprava: autobusem, cca 1 000 Kč na žáka (bude placeno s dotace Kraje Vysočina)

Vybavení dětí: plavky (děvčata kompletní dvojdílné nebo vcelku), koupací čepice (podepsaná), mýdlo (sprchový gel), 2 ručníky, kapesník

Termíny: 21.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10. 2018

Čas výuky: 9.40 – 11.10

Odjezd od školy: 8.30 (společně odcházíme z první vyučovací hodiny)

Příjezd ke škole: 12.30 – 12.45


Publikováno 19. 9. 2018 13:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 17. 9. DO 28. 9. 2018

21.9., 5.10., 12.10., 19.10. a 26.10. – PLAVÁNÍ

Písmenka M, m, A, a v deskách – JINÁ ZATÍM NE

Do středy 3.10. (na A) donést jeřabiny, šípky a podobné plody, velkou jehlu s navlečenou režnou nití nebo bavlnkou – budeme navlékat „korále“.

Od 17.9. začínají kroužky.

18.9. Medová snídaně

28.9. Státní svátek

 

Každý den kontrolovat:

  • 1x za týden podepsat vedle známek notýsek
  • tužky (č.2) a pastelky ořezané
  • obsah penálu úplný (dle seznamu z počátku roku)
  • domácí úkol v učebnici, sešitě červeným kroužkem označený (=úkoly ze čtení, psaní nebo počítání)
  • obsah aktovky (ne brambůrky, ne mnoho sladkostí, ne kofolu, ne coca-colu)

Co nás čeká: 

Český jazyk

Příprava na čtení. M m, A a, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek. Tvoření vět.

Psaní – uvolňovací cviky (uvolnění ruky a příprava na psaní), rovné čáry, šikmé čáry. Správné držení tužky.

 

Matematika

Počítání předmětů do pěti. Porovnávání,  číslice 1,2,3. sčítání a odčítání v oboru do 3. Práce s kartami, znázorňování čísel.


Publikováno 19. 9. 2018 13:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 3. 9. DO 14. 9. 2018

Zaplatit 119 Kč za sešity, čtvrtky, papíry. Přinést ručník do třídy.

Zajistit stravování ve školní jídelně a zaplatit zálohu na obědy.

Vrátit vyplněné přihlášky do školní družiny, zájmových kroužků (od 17.9.), zápisový lístek pro třídního učitele, příslušné návratky ze zpravodaje, GDPR a generální souhlas pro poradenské služby.

Notýsek (= Žákovská knížka) – vyplnit úvodní stránky (tel. čísla, prázdniny, údaje žáka, rodičů).

Přinést věci potřebné na Pohyb a sport, Ateliér.

Vystřihnout číslice a tečky do pěti, dát do pytlíku, nosit na hodiny matematiky.

 

Další informace:

V průběhu školního roku mohou žáci nosit pomerančovou kůru, hliník, PET víčka (sáček označit jménem žáka, třídou, popř. hmotností). Nejlepší sběrači pojedou na konci školního roku na ,,výlet za odměnu“.

 

Co nás čeká:

Český jazyk:

Příprava na čtení. Tvoření vět. Zrakové a sluchové vnímání. Rozvoj řeči, slovní zásoba. Slabiky ve slově, hlásky.

Říkanky, pohádky, veršované pohádky, vyprávění.

Psaní – uvolňovací cviky (uvolnění ruky a příprava na psaní). Správné držení tužky. 

Matematika:

Počítání předmětů do pěti. Poznávání číslic. Práce s kartami, znázorňování čísel.


Publikováno 19. 9. 2018 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář