Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školní vzdělávací plán MŠ

Školní vzdělávací plán - Zdravá MŠ

Zdravá mateřská škola

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní údaje o škole 

Mateřská škola spadá pod právní subjekt Základní školy v Černovicích.

Zřizovatelem je město Černovice.

Provoz  školy je celodenní od 6,30 - 16, 30 hodin.

Filozofie vzdělávacího  programu  a principy

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu a celého života. Naše filozofie chce přispět k tomu, aby byl prožit zdravě a radostně.

Naše škola, která se rozhodla podporovat zdraví, přistoupila na určitá filozofická východiska a principy činnosti. Chápeme, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit  životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek.

Cílem programu  "Školy podporující zdraví "  je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a k praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Kompletní ŠVP mají rodiče k dispozici v každé třídě mateřské školy.