Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 3. třída

3. třída


Vítejte na stránce 3. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

Informace na týden od 20.5. do 24.5.2019

22.5. atletická olympiáda - sportovní oblečení a obuv, svačina a pití

23.5. plavání

Dú :  Čj - str. 212/10 - 6 řádků - z prvního odstavce vypiš podstatná jména (5) a určete mluvnické kategorie (pád, číslo, rod)

          M - str. 153/ 25

Čj - procvičení a zopakování pádu, rodu a čísla u podstatných jmen ( U str. 169-172)

     - slovesa: osoba, číslo U str. 177-178

( 31.5. závěrečná práce : y/i,slovní druhy, slova příbuzná, opozita, synonyma, pád, rod, číslo podstatných jmen)

M - opakování na závěrečnou práci - sčítání, odčítání do 1000 i písemné, násobení i mimo obor násobilek, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, převod jednotek, slovní úlohy ( 24.5.

Skn - části lidského těla U str. 66, PS str. 58-60

 

 Informace na týden od 13.5. do 17.5.2019

16.5. plavání

17.5. Den Země - projekt školy, s sebou do školy psací potřeby, ŽK, svačinu, pití, oblečení dle pokynů vedoucího skupiny

Dú: ČJ - str. 210/ 7a - utvořte věty podle zadání, doplňte slovní druhy

      M - str. 147/ 33 - 4 sloupečky

     Skn - PS str. 58 žlutý rámeček, obrázek lidské postavy ( 12 cm)

ČJ - pád podstatných jmen ( do 17.5. umíme pádové otázky) U str. 163-168

M - násobení mimo obor násobilek, písemné násobení U str. 133-134,150-153

Skn -  naše zdraví U str. 64-65, PS str. 58

       - 13.5. test živočichové: znaky živočichů, dělení podle stavby těla, typické znaky jednotlivých skupin a zástupce, popis částí těla živočichů, dělení podle druhu potravy

Co nás čeká:  22.5. atletická olympiáda, 3.6. divadlo Tábor, 11.6. Školní exkurze (výlet Telč)Informace na týden od 6.5. do 10.5.2019

9.5. plavání

Dú: Čj str. 212/ 9 - přepiš, u prvních tří vět doplň slovní druhy

       M  str. 152/17

ČJ -  pád, číslo, rod podstatných jmen U str. 158-164

      - 6.5. test na slovní druhy U str. 155

M - násobení dvojciferných a trojciferných čísel U str. 130-133

Skn - čím se živí živočichové, bezobratlí, ohrožené druhy U str. 60-63, PS str. 54-56

       - 13.5. test živočichové

     2.5. 2019

Dnes odpoledne nám pracovníci  bazénu oznámili, že se  ruší čtvrteční kurz plavání a bude nahrazen. Omlouvám se za potíže, ale 2.5. proběhne vyučování dle rozvrhu.Informace na týden od 29.4. do 3.5. 2019

Dú: Čj str. 210/ 6 - 6 řádků - u prvních dvou vět určit slovní druhy

       M - str. 122/56

Ćj -  částice, citoslovce, procvičování všech slovních druhů U str. 146-148,151-152

M - násobení a dělení mimo obor násobilek U str. 124-128

Skn -  stavba těla živočichů U str. 58-59, PS str. 51-53Informace na týden od 15.4. do 26.4.2019

16.4. rodičovská schůzka od 15.00 hod. do 15.30 hod. ( prospěch, chování, učivo II.čtvrtletí, akce školy), osobní konzultace od 14.35 do 15.00 hod.

16.4. velikonoční tvoření

16.4.-17.4. sběr papíru

17.4. dopravní den - do školy s sebou psací potřeby, svačina a pití, helma popř. koloběžka

18.4.-22.4. velikonoční prázdniny

25.4. plavání

26.4. lesní pedagogika ( exkurze lesa s lesníky -  co s sebou do školy upřesníme v notýsku)

Dú: Čj - str. 209/ cv.4

       M - str. 119/ cv. 36 

Čj - předložky, spojky U str. 142-146

M - dělení se zbytkem U str. 119-122, násobení deseti  U

str. 124

Skn - ekokodex -  zásady ekoškoly: jak třídíme a chráníme životní prostředí U str. 62 

       - životní prostředí živočichů ( práce ve skupinách s pracovními listy), čím se živí živočichové U str. 61Informace na týden od 8.4. do 12.4. 2019

11.4. plavání

Dú: - nosit lepidlo, nůžky

     9.4. voskovky na A ( na 16.4. výfuky vajec)

     Čj - str. 145/ 4  - zbytek textu

     M - str. 146 / 21 

ČJ - slovesa, příslovce U str.132, 136-138

M - 8.4. - kontrolní práce z geometrie ( narýsuj trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici,střed a osu úsečky, přenes úsečku - nutné rýsovací potřeby!!!!)

    - dělení se zbytkem U str. 112-118

Skn -  živočichové - společné znaky, dělení U str. 56-59, PS str. 51-52

Co nás čeká: 16.4. - rodičovská schůzka 15.00-15.30 ( osobní konzultace od 14.35)

                       16.-17.4. - sběr papíru

                       16.4. - velikonoční tvoření od 14.30 ( školní jídelna)

                       17.4. - dopravní den ( do školy s sebou  helmu !!!!, kdo má možnost koloběžku)     

                       18.4. - 22.4. velikonoční prázdninyInformace na týden od 1.4. do 5.4. 2019

vybírám 98,-Kč za bruslení

1.4. čtvrtletní práce z Aj

4.4. plavání

Dú:  ČJ - str. 145/ 4 - 6 řádků

              - čtenářský deník

        M - str. 145/14

Čj: zájmena, číslovky, slovesa -  U str. 138-139, 131-132

M: geometrie - opakování- konstrukce trojúhelníku, kružnice, obdélníku, čtverce U str. 111,135,142,149

                      - úsečka str. 116,123,129

Skn: rostliny - plody- dělení, opakování rostlin U  do str. 53, PS do str. 50

                     - 5.4. test rostliny II.část ( znaky živých organizmů, dýchání, výživa rostlin,stavba květu, stonku, listu, plody

                      

 Informace na týden od 25.3. do 29.3.2019

28.3. plavání

Dú: nosit lepidlo, nůžky, funkční psací potřeby

       Čj - str. 119/ 6 - 5 řádků

           - do 5.4. čtenářský deník

       M - str. 146/21

Čj - slovní druhy - přídavná jména, zájmena U str. 135-136, 140-141

     - 29.3. čtvrtletní práce ( doplň i/y, synonyma  opozita, příbuzná slova, abecední pořadí, uspořádání věty) 

M -  opakování U str. 109 - 110

    - 27.3. čtvrtletní práce ( sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)

    - od 1.4. geometrie ( pravítka, kružítko, ořezané tužky č.3)

Skn -  rostliny - listy, plody

        - 25.3. test - 1. část živé organizmy: znaky, stavba houby, rozmnožování, výživa rostlin, dýchání, nekvetoucí rostliny, kvetoucí, léčivé, jedovaté, chráněné, užitkovéInformace na týden od 18.3. DO 22.3.2019

21.3. PLAVÁNÍ

Dú -  Čj str. 112 / 5 - 5 řádků

          M  str. 108/ 4

Čj - slovní druhy : žáci se naučí vyjmenovat všech 10 za sebou, podstatná jména U str. 128-131, přídavná jména U str. 133-13

6

     - diktáty a doplňovací cvičení

M - opakování násobení a dělení, sčítání a odčítání  U str. 104 - 108 ( 22.3. - matematická soutěž  Klokánek)

    - 27.3. - čtvrtletní práce

Skn - rostliny : části rostliny ( kořen, stonek, list, květ) U str. 50-52

                        - 25.3. test ( živé přírodniny -  společné znaky života,  houby - stavba a a rozmnožování, stavby kvetoucí rostliny , dýchání a výživa rostlin, zástupci bylin, dřevin, nekvetoucích, užitkových, léčivých r.)