Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 3. třída

3. třída


Vítejte na stránce 3. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

Novější 1

Informace na týden od 12.11. do 16.11. 2018

15.-16.11. sběr papíru

Dú: Čj - str. 58/ 2 - přepsat 

           - recept ( na lístku napsané jen suroviny potřebné na recept)

        M - str. 24 / 63

       Skn - obrázky na projekt - žáci si přinesou takové obrázky nebo namalují to, co se týká povolání, které se jim líbí, které je zajímavé, a obrázky na téma záliby, tedy který koníček provozují nebo který se jim líbí

Čj opakování párových souhlásek U str. 58-60

     - slohové učivo: popis pracovního postupu, činnosti ( U str. 36-38, 67-69) - žáci si přinesou na lístku napsané suroviny pro určitý recept, a podle toho až ve škole budou sestavovat postup vaření či pečení jídla

M - násobky 910, procvičování násobení, sčítání a odčítání, převod jednotek délky (U str. 23-28)

Skn - povolání a záliby Projekt - obrázky, popř. žáci namalují obrázek týkající se nějakého povolání a koníčku a popíší ho,lidské výtvory ( U str. 20-21, popř. 25-26)                               Informace na týden od 5.11. do 9.11. 2018

blíží se  I.čtvrtletí: 21. 11. od 15.00 třídní schůzka ve 3. třídě ( učivo 3.ročníku - zakoupení pracovních sešitů na vyjmenovaná slova, stále s dětmi doma čteme nahlas, školní akce ...)

                            čtvrtletní práce: 5.11. Aj

                                                       6.11. Čj - zopakované učivo 2. ročníku + příbuzná slova

                                                       7.11. M - sčítání, odčítání do 100, násobilka, slovní úlohy, G - měření úsečky

  Dú: Čj - str. 59/cv.6 - přepiš, na čt 8. 11. strašidelná historka, na út 13.11. recept

         M - str. 22/ 36 - 1. a 2. sloupec

              str. 23/ 47 - 1. a 2. sloupec 

       Skn - na  12.11. obrázky na projekt moje budoucí povolání nebo zajímavá povolání a mé koníčky nebo zajímavé koníčky

Čj -  párové souhlásky uvnitř slov( ž-š, h-ch), opakování párových souhlásek (U str. 52-54,57-59), slohové učivo- postup práce (recept)   

M  - násobilka 8  a 9 (umět) - U str. 22-23

Skn - orientace v krajině- mapa, legenda mapy, povolání, koníčky ( U str. 19-21, PS str. 22-27)  

       9. 11. test - pohoří a řeky ČR ( znát alespoň 3), využití krajiny, voda v krajině, orientace, světové strany

 

 

 

 

                         

 

 Informace na týden od 22.10. do 2.11. 2018

26.10. triko trikolóra : v tento den se oblékneme v barvách trikolóry ( pokud máme možnost - použijeme červenou, modrou a bílou)

29.10. a 30.10. 2018 podzimní prázdniny

: Čj - str. 39/ cv. 2 - připište i více slov příbuzných

            - čtenářský deník ( do 5.11.)

      M - str. 21/ cv. 25 - 4 sloupce

     Skn - PS str. 26 / zelený rámeček, str. 27/ 2 ( do 5.11)

Čj - párové souhlásky uvnitř slov ( u str. 42-52)

M - slovní úlohy, test na násobky 6, násobky 7 ( naučit), násobky 8 ( U str.21-22)

Skn - využití krajiny, voda v krajině, orientace v krajině( U str. 16-19, PS str. 20-24) 

 Připomínám odkaz na fotky naší třídy.

 https://ksteflova.rajce.idnes.cz/sazeni_lipy/

jméno - druhatrida
heslo - druhatrida
 

 

 Informace na týden od 15.10. do 19.10. 2018

15.10. obrázky našich sousedů ( kdo má možnost)

16.10. sázení lípy – vhodná obuv a oblečení do terénu

18.10. ukázky sokolnictví – 50 Kč

Dú: Čj – str. 42/1 – přepiš celé

       M – str.20/ 17 – 4 sloupce

 

Čj – rozlišení příbuzných slov a tvarů slov U str.32-34

-          Spisovnost a nespisovnost U str. 34-35

M – 15.10. test G ( bod, přímky a jejich vzájemná poloha, úsečka, polopřímka)

-          Násobky 6 (naučit zpaměti!) U str. 20

Skn – projekt  Naši sousedé 

-          Krajina (povrch, využití) U str. 15-16, PS str. 19-20Informace na týden od 8.10. do 12.10.2018

Dú: Čj str. 23-24/2a

       M str. 16/2 - 5. a 6. sloupec, str.17/6 - 5. a 6. sloupec

           - na 11.10. potřeby na geometrii

Čj - sloh: Chováme se k sobě vždy slušně?, osnova (u str. 27-30)

     - opakujeme ( práce s pracovními listy), 11.10. test na zopakované učivo 

     - tvary slov a slova příbuzná,

M - příklady  a slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení (2,3,4,5) - U str. 19

    - 10.10. test na zopakované učivo

    - 11.10. - 12.10. geometrie (U str. 9,18,25,31,38,45)

Skn -  naše vlast,Evropa

       - 12.10. test : moje obec, Praha, naše vlast, Evropa Ateliér

Datum konání: 9. 10. 2018

Na Ateliér si přines:

  • jehlu (může být tupá – na vyšívání)
  • bavlnku (kromě bílé)
  • nůžky

 

Na Ateliér sbírej

(do školy zatím nenos):

  • krabice od mléka se „stříškou“, vymyté, vyschlé
  • čisté staré ponožky, mohou být i děravé
  • různé ozdoby – pěkné knoflíky, korálky, stužky, krajky, mašle,….

 32955717-boîte-de-carton-de-lait-3d-isolé-sur-blanc.jpgInformace na týden od 1.10. do 5.10. 2018

Dú: ČJ str.22/ 3b - napiš věty

      M  str. 14/ 66 - 2. a 3. sloupec

ČJ - párové souhlásky, věta - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, souvětí, spojky (U str. 21-26)

M - násobky 2,3,4,5 ( procvičujte doma), slovní úlohy ( U str. 14-17)

Skn - projekt "Praha", naše vlast, Evropa (U str. 13-14, PS str. 16-18)

 

 Informace na týden od 24.9. do 27.9.2018

: Čj - str.17/ cv. 5

       M - str. 12/ cv. 3 - 3 sloupce

     Skn - pracovní sešit str.13, obrázky Prahy (na Po 1.10.)

Čj - procvičujeme velká písmena, písmeno "ě", párové souhlásky (U str. 17-21)

M - procvičujeme sčítání a odčítání, užití závorek, slovní úlohy (U str. 10-13)

Skn - naše obec, město U str. 10-12, PS str.12-15)

 

 

 

 

 Informace na týden od 17.9. do 21.9.2018

18.9. - medová snídaně: děti si nemusí nosit svačinu popř. jen ovoce či zeleninu, nebo jim nechutná med, protože jim bude nabídnut chléb s máslem a medem na akci pořádané ministerstvem zemědělství

-tento týden zahajují činnost všechny kroužky a hodiny pedagogických intervencí

  • většinou v pátek dostávají děti školní sešity domů, prosím o váš podpis
  • úkoly: ČJ str. 13/ cv. 3           M str. 7/ cv. 28 - 4 sloupce
  • Měním systém domácích úkolů  - děti budou dostávat ode mě zadané 2 domácí úkoly v pondělí (1 z ČJ a 1 z M) a mají na vypracování čas do čtvrtka, protože nejpozději v pátek mi je odevzdají, samozřejmě mi je mohou přinést kterýkoli jiný den v týdnu podle svých časových možností. Pokud žák nestihne školní práci ve škole, měl by ji dodělat doma.

ČJ - U str. 13 - 18: opakujeme tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y, ě, a velká písmena ve vlastních jménech

M - papírové peníze,  figurka s kostkou, U str. 6 - 10:opakujeme sčítání a odčítání, slovní úlohy

Skn - doprava - kolo, okolí školy, 21.9. test - děti by měly znát alespoň dva zástupce ze skupiny značek ( výstražné, zákazové,...), základní pravidla pro chodce i cyklisty, U str. 9-10, PS str.10-12

 Informace na týden od 10.9. do 14.9.2018

Prosím o papírové utěrky na toto pololetí. Děkuji

domácí úkoly od 17.9.

ČJ - učebnice str. 7 - báseň - zkouším čtení

     - U str. 8-10: synonyma, protiklady, slova nadřazená, podřazená

M - opakujeme sčítání a odčítání : U str. 4-7 

    - přinést papírové peníze z přílohy Matematika 2. ročník

Skn - chování, cesta do školy :  U str. 8-9, PS 5-9

       -  14.9. zakresli značky z okolí domova,školy ( pozorně sleduj cestu do školy)Novější 1