Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovné a kariérové poradenství

Výchovné a kariérové poradenství 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce: Mgr. Jana Mazancová

Kontakt: mazancova@zscernovice.cz

Výchovné poradenství je nedílnou součástí každodenního vzdělávacího procesu žáků. V každé škole se setkáváme se žáky nadanými, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a vyhraněné zájmy, ale také s žáky, kteří mají s učením a vzděláváním problémy či s žáky s poruchou chování. Výchovný poradce má za úkol takovéto žáky vyhledávat, zajišťovat diagnostiku jejich speciálních vzdělávacích potřeb a připravovat podmínky pro jejich integraci.

Vzhledem k současným úkolům výchovného poradenství je činnost výchovného poradce zaměřena na dvě základní oblasti. První oblastí je poradenská činnost. Ve spolupráci s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a diagnostiku žáků, jejichž psychický či sociální vývoj nebo vzdělávání vyžaduje zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči či návrhy na zajištění odborného vyšetření.

Dále se výchovný poradce podílí na vyhledávání a diagnostice žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost nebo nápravu. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Již vzniklé konfliktní situace pak řeší ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem školy.

Současně poskytuje výchovný poradce poradenskou službu zákonným zástupcům při řešení problémů s jejich dětmi.

Pokud byste měli jakékoli dotazy z oblasti poradenství nebo potřebovali vyřešit nějaký problém, obraťte se prosím na výchovnou poradkyni Mgr. Janu Mazancovou (specifické potřeby žáků).

 • kdykoli jindy po telefonické domluvě: tel.: 565 492 127

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Kariérový poradce: Mgr. Jaroslav Přibyl

Kontakt: pribyl@zscernovice.cz

Druhou důležitou oblastí činnosti výchovného poradce je poradenství kariérové a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Každoročně organizujeme návštěvu Informačně poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Pelhřimově (8. třída).

Žákům 9. třídy pomáháme s volbou povolání a přihláškami na SŠ.

Rád Vám pomůže kariérový poradce Mgr. Jaroslav Přibyl.

 • kdykoli jindy po telefonické domluvě: tel.: 565 492 127

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu střední školy

 1. Na ZŠ Vám může poradit výchovný poradce Mgr. Jaroslav Přibyl, který bude mít aktuální informace o nabídce středních škol a učilišť.
 2. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled středních škol.
 3. Tento přehled je k dispozici i na atlasskolstvi.cz.
 4. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Pelhřimov
 5. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Sledujte informace o jejich konání, návštěvu vytipovaných škol doporučujeme.
 6. Informace užitečné při výběru střední školy můžete získat i na adresách:

 

www.cermat.cz – stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.kampodevitce.cz

www.vyberskoly.cz

www.studujnavysocine.cz

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Dále uvádíme nejdůležitější informace o průběhu přijímacího řízení:

 • Uchazeči mohou podat v 1. kole přijímacího řízení tři přihlášky.
 • Uchazeči podávají přihlášky v jednotném informačním systému, ředitel základní školy musí ale  potvrdit prospěch žáka.
 • Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 20. února 2024 (nejdříve od 1. února), pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 (zájemci o obor s talentovou zkouškou se nahlásí u výchovnému poradci do 16. 11. 2023).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují pro přijímací řízení aktuální doporučení z poradenského zařízení (s úpravou podmínek přijímání ke vzdělávání). Pokud takové doporučení nemáte, objednejte se prosím co nejdříve.
 • Talentové zkoušky se konají podle typu školy od 1. ledna do 16. února 2024.
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou pátek 12. a pondělí 15. 4. 2024 (pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia) a 

  úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 (pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií).

 

 • S přihláškami na SŠ dle zájmu rodičů pomůže kariérový poradce.