Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství 

výchovný poradce: Ing. Eva Pechková

 
kontakt: pechkova@zscernovice.cz  
dokumenty ke stažení:  

Pro žáky, kteří ukončí docházku do ZŠ v červnu 2019 a jejich rodiče

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

 

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)1. kolo přijímací zkouškyIlustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.1. termín: 16 dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií2. termín:17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnáziínáhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)2. termín 14. května 2019Tyto termíny se nevztahují na:
 •  
 • 1. termín 13. května 2019
 •  
 • 15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 •  
 • 12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018
 • Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.
 • V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.
 • Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).
 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem

Desatero ke správné volbě školy a povolání

 1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
 2. Diskutuj s VP, učiteli, rodiči a známými.
 3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
 4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
 5. Vytvoř si seznam škol.
 6. Navštiv střední školy (DOD).
 7. Získej více informací o škole.
 8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
 9. Připrav se na přijímací zkoušky.
 10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.