Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství 

Výchovný poradce: Ing. Eva Pechková

Kontakt: pechkova@zscernovice.cz

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovné poradenství je nedílnou součástí každodenního vzdělávacího procesu žáků. V každé škole se setkáváme se žáky nadanými, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a vyhraněné zájmy, ale také s žáky, kteří mají s učením a vzděláváním problémy či s žáky s poruchou chování. Výchovný poradce má za úkol takovéto žáky vyhledávat, zajišťovat diagnostiku jejich speciálních vzdělávacích potřeb a připravovat podmínky pro jejich integraci.

Vzhledem k současným úkolům výchovného poradenství je činnost výchovného poradce zaměřena na dvě základní oblasti. První oblastí je poradenská činnost. Ve spolupráci s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a diagnostiku žáků, jejichž psychický či sociální vývoj nebo vzdělávání vyžaduje zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči či návrhy na zajištění odborného vyšetření.

Dále se výchovný poradce podílí na vyhledávání a diagnostice žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost nebo nápravu. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Již vzniklé konfliktní situace pak řeší ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem školy.

Současně poskytuje výchovný poradce poradenskou službu zákonným zástupcům při řešení problémů s jejich dětmi.

Druhou důležitou oblastí činnosti výchovného poradce je poradenství kariérové a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Každoročně organizujeme návštěvu Informačně poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Pelhřimově (8. třída).

Pokud byste měli jakékoli dotazy z oblasti poradenství nebo potřebovali vyřešit nějaký problém, obraťte se prosím na výchovné poradkyně Mgr. Janu Mazancovou (specifické potřeby žáků) a Ing. Evu Pechkovou (kariérové poradenství).

 • kdykoli jindy po telefonické domluvě: tel.: 565 492 127

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu střední školy

 1. Na ZŠ Vám může poradit výchovná poradkyně Ing. Eva Pechková, která bude mít aktuální informace o nabídce středních škol a učilišť.
 2. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled středních škol.
 3. Tento přehled je k dispozici i na atlasskolstvi.cz.
 4. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Pelhřimov
 5. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Sledujte informace o jejich konání, návštěvu vytipovaných škol doporučujeme.
 6. Informace užitečné při výběru střední školy můžete získat i na adresách:

www.msmt.cz  – stránky ministerstva školství

www.cermat.cz – stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.kampodevitce.cz

www.vyberskoly.cz

 

Dále uvádíme nejdůležitější informace o průběhu přijímacího řízení:

 • Uchazeči mohou podat v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky.
 • Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, ředitel základní školy musí ale na přihlášce potvrdit prospěch žáka.
 • Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023, pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022 (zájemci o obor s talentovou zkouškou se nahlásí u výchovné poradkyně do 15. 11. 2022).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují pro přijímací řízení aktuální doporučení z poradenského zařízení (s úpravou podmínek přijímání ke vzdělávání). Pokud takové doporučení nemáte, objednejte se prosím co nejdříve.
 • Talentové zkoušky se konají podle typu školy od 2. ledna do 15. února 2023.
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 13. a 14. 4. 2023.

 

 • Přihlášky na SŠ budou dle zájmu rodičů vyplněny ve škole.