Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Ekoškola

O EKOŠKOLE

       Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

    V roce 2005 přineslo vzdělávací centrum TEREZA mezinárodní Ekoškolu do České republiky. Začínali jsme s 10 pilotními školami, stručnou metodikou vytištěnou na papírech a 4 tématy na zkoušku. Od té doby Ekoškola roste a sílí. Je za tím úsilí mnoha lidí, koordinátorů a partnerů, učitelů a žáků, a stojí to za to. Více než 400 škol využívá program Ekoškola v České republice. Přes 130 škol získalo mezinárodní titul Ekoškola, a vyvěsilo ve své škole velkou zelenou vlajku, symbol Ekoškol.

         Zapojené školy se mohou opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů, kteří jim pomohou nanastartovat změny. 

         Školy mohou vyučovat a realizovat praktické projekty na zlepšení školy a okolí již v 9 tématech : Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. 

Naše škola se pyšní již 4 mezinárodními tituly EKOŠKOLA. Veškeré metodiky pro plnění tohoto programu pro nás zajišťuje vzdělávací centrum TEREZA, které je koordinátorem celého programu v ČR.

Ekoškolky se staly odnoží programu Ekoškola, s metodikou a materiály přizpůsobenými podmínkám mateřských škol. Už více než 100 školek se stává Ekoškolkou.

Předávání titulů Ekoškola každoročně probíhá v Senátu PČR.

 Sběr papíru

14. a 15. listopadu

  • vestibul školy
  • od 7,00 - 8,00 hodin

Všechny sběry ostatních surovin budou ukončeny k 17.5.2018

Podle výsledků budou vyhlášeni účastníci výletu za odměnu

 Zápis ze schůzky Ekotýmu

P1100228.JPG

Schůzka ekotýmu

Datum: 27.11.2018

 

Počet členů ET na schůzce:16

p.ředitel, p. hospodářka, p.uklízečka, p.uč. Pechková

Zápis provede: Vojta

 

 

Kontrola účasti: omluveni: Vaníček L., Kotrčová E., p.uč. Hovorková

Jednání:

Schůzku zahájila Soňa, celou ji vedla.

Seznámení dospělých s analýzou

Potom jsme vysvětlili plán a ekokodex

Týmy vysvětlily co dělají a jak kontrolují

Diskuze co chybí a jestli nějaká třída nedělá něco špatně

Pan školník upozornil na nepořádek okolo kontejnerů, má se obcházet kolem školy a uklízet bordel. Neházet slupky od banánů před školou. Máme vyhlásit zákaz koulování před školou.

Pani uklízečka nás požádala, aby se líp uklízelo, zvedali jsme židle a dávali v šatně boty do polic.

Pani hospodářka nám vysvětlila, proč nemáme skříňky v šatně – budou kotle.Odpočinkové koutky na chodbách taky budou, ale až si někdo začne víc vážit věcí – hned je to zničené.

Pan ředitel nás pochválil, že děláme dobrovolně v ekotýmu           

Úkoly na příště:                   

Ve třídách oznámit co bylo na schůzce – letáky, třídnické hodiny

Dále provádět kontroly 

Kontrola plnění:

Voda v pořádku

Energie- 5. Třída špatně větrá

Špatně třídí odpad 3., 7. a 8 třída

Zatím se sebralo 6300 kg papíru, 2530 kg kaštanů a žaludů. Sbírá se ještě hliník, pomerančová kůra a PET- víčka 

 Zapsal : Vojta

Z naší činnosti

Náš nový EKOKODEX                                 

P1100225 (2).JPG      

Ekokodex

 Prostředí školy                                                      

- nebudeme ničit prostředí školy  

- budeme pečovat o květiny                                

-zdobit třídy                                                                           

-budeme uklízet okolí školy                                                      

Odpady

- budeme třídit odpad

- používat vratné obaly

- budeme třídit odpad

- používat odpad na výzdobu školy

 Voda                                                            

- budeme šetřit vodou                                       

- nebudeme znečisťovat vodní zdroje       

Pomoc druhým lidem

- budeme pomáhat potřebným lidem - respektujeme lidi s  handicapem

- přispíváme na charitu (adopce)

Příroda                                                               

- nebudeme venku odhazovat odpadky

- budeme chránit přírodu                       

- nebudeme ničit přírodu                                              

- nebudeme ubližovat zvířatům

 Šetrný spotřebitel

- budeme používat boxy na svačiny

- nebudeme plýtvat jídlem

- budu šetřit papírem ( popíšu jej z obou stran)

- nebudu ničit popelnice 

Máme své úkoly

P1100224.JPG

Analyzujeme

P1100222.JPG    Ekoškola

Plánujeme a kontrolujeme