Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Černovice

 

č. 1/2024

 

Vydal: Ředitel Základní školy a Mateřské školy Černovice

Účinnost: Od 1.2. 2024

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí

___________________________________________________________________________

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 1. Do mateřské školy budou přijímány děti řádně očkovány podle § 50 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 2. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
 3. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2018 do 31.8. 2019.
 4. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.
 5. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.
 6. Přednostně budou přijímány děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 7. Děti mohou být přijímány do mateřské školy i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.
 8. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Černovice následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy budou k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti přijaty děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší v souladu s platnými předpisy a v tomto pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 2. Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně 4 let, pokud májí místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 3. Děti, které k 31.12. 2024 dosáhnou nejméně 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 4. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ v pořadí od nejstaršího po nejmladší, které do 12/2024 dosáhnou nejméně 3 let
 5. Děti mladší tří let, které po 31.12. 2024 dovrší věku 3 let a mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 6. Děti mladší 3 let, které po 31.12. 2024 dovrší věku 3 let a mají místo trvalého pobytu mimo školský obvod MŠ
 7. Děti přijaté do jiné mateřské školy, jen není-li naplněna kapacita mateřské školy

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout na sociální znevýhodnění prostředí dítěte, matka samoživitelka, sourozenec docházející již do mateřské školy…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černovicích dne: 1.2.2024

Zpracovala: Mgr. Andrea Pavlíková, zástupce pro předškolní výchovu

 

 

 

…………………………………

Mgr. Jana Smrčková

ředitel Základní školy a Mateřské školy Černovice