Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Černovice

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Černovice stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí  podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  • 23 ods. 3 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon).
  1. Přijaty budou všechny děti, které mají povinné předškolní vzdělávání  -  5 let  od začátku následujícího školního roku do zahájení  povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky bez ohledu na trvalé bydliště ( spádovost MŠ ). Přednostně budou přijaty děti 4 leté, ze spádové oblasti. 
  2. Děti podle věku k celodenní docházce – děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího dítěte  po nejmladší do počtu volné kapacity
  3. Děti podle věku k polodenní docházce – děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího dítěte po nejmladší do počtu volné kapacity
  4. Děti podle věku k omezené ( souběžná docházka dvou dětí ) docházce – děti budou přijímány  v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity
  5. Děti do 3 let věku jen výjimečně, je-li volné místo v MŠ ( „Rozhodnutí“ až po ukončení zápisu dětí )   s předpokladem pro  plnění podmínek ŠVP ( nesmí mít plenky, dokáže se samo obsloužit na WC i u stolu ).
  6. Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout na sociální znevýhodnění prostředí dítěte, matka samoživitelka……..
  7. Nebude přijato dítě zapsané v jiné mateřské škole, pokud to neumožňuje kapacita mateřské školy

Do mateřské školy budou přijímány děti řádně očkovány podle § 50 zákona 258/2000 Sb.,     o ochraně veřejného zdraví. Na děti, které se povinně předškolně vzdělávají se výše uvedený § 50 nevztahuje.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Přednost mají děti ze spádové oblasti.

V Černovicích dne:  1.9.2023

Zpracovala: Mgr. Andrea Pavlíková, zástupce pro předškolní výchovu, Mgr. Jana Smrčková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Černovice