aktuálně ze školky

 Návrat dětí do MŠ

aktuálně ze školy

rodičovské schůzky 21. a 22.4. 2021

výuka od 19.4. 2021

testování před přijímacími zkouškami

výuka od 12.4. 2021

 

 


Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Černovice!

Nejnovější fotografie ze ZŠ

Tělesná výchova trochu jinak, v podání dívek ze 6.,7. a 8. třídy.

I při omezení veškerých sportovních aktivit jsme se při hodině tělesné výchovy nenudili.


Nejnovější fotografie z MŠ

Procházka ke krmelci 

 

 

 

Uzavření školy od 1.3.  do 21.3. 2021
 
Podle nařízení vlády je uzavřen
  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
    •  individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
  • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole

Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd (cena jako ve škole).

Pokud se přihlásí dostatečný počet žáků, školní kuchyně bude vařit. Výdej obědů bude probíhat přes výdajové okénko.

Přihlásit se můžete na telefonním čísle 565 492 127, 721 537 809 nebo e-mailem jidelnacernovice@post.cz .

                                                                                                                     J. Hubata-Vacek, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to bylo v minulosti

Škola byla v Černovicích otevřena 12.4. 1697 (uvedeno pouze v jednom pramenu – neověřeno) na tzv. Netrdovském gruntě, později i v č. 24. Vysloužilý voják Jandák pak vyučoval ve svém domě v č. 192 u Vejškrabů. Řádnější škola byla otevřena ve starém rathauze v přízemí, a když na rathauz koncem 18. stol. bylo přistavěno patro, přestěhovala se škola tam. Prvním učitelem tam byl vysloužilec František Tichý, který vyučoval v tehdejší  „šenkovně“.   Po jeho smrti nastoupil jeho syn Jan a když přišel z vojny jeho bratr - František, vyučovali oba ve dvou třídách. V roce 1850 školu převzal František Zelenka (začal psát školní kroniku). Od r. 1856 byla škola již trojtřídní.

Když r. 1857 zachvátil město požár, vyhořela i škola a s ní shořel celý majetek učitelů. Učitelé byli ubytováni v zámku a vyučovalo se v kostele, než byla škola znovu zřízena. 1.1.1875 byla zřízena 4. třída, 1876 byla povolána industriální učitelka a tak postupovalo zvětšování školy, až byla povolena měšťanská škola.

Založení měšťanské školy (r. 1903 měšťanská škola chlapecká) v Černovicích bylo pro Černovice významnou kulturní událostí, zvláště proto, že sem přišlo v hodnosti nových učitelů několik významných kulturních osobností, které vykonaly mnoho o pro město. Byli to např. Karel Fišer, Konrád Pospíšil, Josef Kaňka, Eduard Weichet (založil městské museum,pořádal Stromkové slavnosti, napsal mnoho odborných článků do časopisů i samostatných osvětových děl), Ludvík Keller, František Ziegler (stál při zrodu Hasičské jednoty, Hospodářského spolku,…).

girlls.png