Fulltextové vyhledávání

ANGLICKÝ JAZYK 8. 6. - 12. 6. 2020Dobrý den šesťáci. 

Tento týden začneme lekci číslo 6.

První část lekce je zaměřena na film a televizní programy. 

Do sešitu GRAMMAR si prosím nejdříve napište novou slovní zásobu k tématu a pak ji použijeme ve různých úkolech a cvičeních: Student´s book, p 68/1a

 1.  a quiz show (kuz šou) - soutěž, kvíz          
 2.  a soap opera (soup opra) - telenovela                                  
 3.  a cartoon (ka:tu:n) - kreslený fim, pohádka              
 4.  a police drama (poli:s drama) - policejní drama    
 5.  a documentary (dokjumentri) - filmový dokument      
 6.  the news (ňju:s) - zprávy                                                                
 7.   a reality show (rieliti šou) - reality show            
 8.  a comedy programme (komedi prougrem) - komedie                             
 9. a film - film                                                        
 10. a nature programme (nejčr prougrem) - pořad o přírodě                            
 11. a sports programme (spo:ts prougrem) -sportovní program                                                                                    
 12. a chat show (čet šou) - beseda

Student´s book, 68/1b - Give an example from TV in your country of each kind of progamme. (Ke každému z uvedeného typu programů napiš název českého pořadu. Příklad: 1. a quiz show - AZ KVÍZ.) - do sešitu English.

Workbook, p. 54/1 -  Match the programmes (1-9) to the descriptions (a-i) (Spoj název programu s jeho popisem)

Workbook, p. 54/2 - Complete the dialogue with the words in the box. (Doplň slova z tabulky do rozhovoru).

Workbook, p. 54/3 - Listening activity-28. (Číslem označ pořadí, ve kterém budou děti sledovat dané televizní programy. Dva programy zůstanou neoznačené.)

 

Vše mi prosím vyfoťte a opět pošlete do mailu. (alenav15@seznam.cz).

Děkuji. Mějte se hezky.